image image image image
Ieguldi tagadnē Bieži izskan satraukuma pilns sauciens par mūsu mīļo, skaisto ciematu: ’’Kur paliek jaunieši? Rojā nekas netotiek!’’ Bet.. vai mēs aizdomājamies, kāpēc tā notiek? Vai mēs paši neveidojam sava ciemata tēlu, tā nākotni? Vai tā nav mūsu atbildība, kas notiek Rojā?
Informācija par nākošo Rojas Tūrisma biedrības kopsapulci 16.oktobrī Rojas novada tūrisma uzņēmēji, kuri ir Rojas Tūrisma biedrības biedri, sanāks kopā uz biedrības kopsapulci. Sapulces sākums pl.11:00, Rojas novada domes sēžu zālē, 2.stāvā.
Burāšanas sezona noslēgusies Oktobra pirmajā dienā, pūšot spirgtam DA vējam, tika noslēgta aktīvā burāšana uz ūdens. Sacensībās piedalījās pieci “Optimist” klases un trīs “Laser” klases braucēji.
Gardēžu svētki Rojas PII Tuvojoties Miķeļdienai, Rojas PII “ Zelta zivtiņa ” daudz tiek runāts par Miķeļdienas tradīcijām, iets rotaļās, dziedātas dziesmas par rudens ražas bagātību, skandētas tautasdziesmas.

Twittera ziņas

Laika ziņas

Jaunākais

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Ar šā gada 5.oktobri visā Latvijā tiek uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

 

Nekustamā īpašuma atkārtota izsole

Nekustamā īpašuma atkārtota izsole
Rojas novada dome rīko atkārtotu izsoli nekustamajam īpašumam Miera ielā 72, Rojā, Rojas novadā, kadastra apzīmējums 8882 008 0561, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0561 (platība 0,1656 ha), un uz tā esošās dzīvojamās mājas, trim šķūņiem, kūts un pagraba.

 

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

 

Konkurss "EJZF Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai"

Konkurss
Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums.

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības  (EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam

 

Rojas novada karte


bangamb

Notikumu kalendārs

Portālā

Šobrīd klātienē ir 54 viesi