Rojas novada bibliotēka

Novadā darbojas Rojas novada bibliotēka un tās struktūrvienības - Rojas novada bibliotēkas bērnu nodaļa un Kaltenes bibliotēka.

Bibliotēku misija:

veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību novadā, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt bibliotēkas apmeklētāji, iekļauties tālākajā bibliotēkas informatizācijas procesā. Ar kvalitatīvu bibliotēkas attīstību un bibliotekāru apmācību jauno tehnoloģiju jomā piedāvāt arvien vairāk jauna veida un kvalitātes pakalpojumus, izmantojot informācijas tehnoloģijas, kas veicina vienotas, saskaņotas sabiedrības veidošanos, mūžizglītību un sekmīgu novada attīstību. Bibliotēkās tiek nodrošināta lasītājiem draudzīga un pamudinoša vide informācijas ieguvei, mācībām un saturīgai brīvā laika pavadīšanai.

Galvenie pakalpojumi:

- grāmatu un žurnālu izsniegšana lasīšanai mājās;
- lasītava;
- datoru izmantošana, internets;
- bibliogrāfiskās uzziņas;
- literāri izglītojoši pasākumi;
- tematiskas izstādes;
- izdrukas, kopēšana, skenēšana /maksas pakalpojums/;
- lietotāju apmācība un konsultēšana tradicionālo un elektronisko resursu izmantošanā;
- bezmaksas LURSOFT laikrakstu datu bāze, Letonika, NAIS;
- Starpbibliotēku abonements /pasūtītājam jāsedz pasta izdevumi/.

2013.gada decembrī bibliotēkas akreditēja Latvijas Bibliotēku padome, piešķirot tām vietējas nozīmes bibliotēkas statusu.

Kontaktinformācija:

Roja novada bibliotēka
Zvejnieku iela 5, Roja, Rojas novads, LV-3264
Tālrunis: 63232283, mob.:28616707
Vadītāja: Irēna Svitiņa
Galvenā bibliotekāre: Daiga Dambīte
Darba laiks: 11.00 -19.00,
sestdien 11.00-16.00
Slēgta: svētdien

Rojas novada bibliotēkas bērnu nodaļa
Adrese:Zvejnieku 5, Roja, Rojas novads, LV-3264
Tālrunis: 63232283; mob.:28616707
e-pasts: rojabbiblio@inbox.lv
Vadītāja: Iluta Graudiņa
Darba laiks:11.00 – 19.00
sestdien 11.00-16.00
Slēgta: svētdien

Kaltenes bibliotēka

Adrese: Kaltenes klubs, Kaltene, Rojas novads, LV-3264
Tālrunis: 63220185; fakss: 632220185
e-pasts: kaltenesbiblioteka@inbox.lv
Vadītāja: Egita Jansone
Darba laiks:12.00 – 19.00
Slēgta - sestdien, svētdien