Rojupes pirmsskolas izglītības iestāde "Saulespuķe"

Adrese:
"Rojupes PII "Saulespuķe", Rude, Rojas novads, LV-3264
e-pasts: rojupessaulespuke@inbox.lv
tālr./fakss: 63269046

Darba laiks: darbadienās no 7:30 -18:00
Vadītāja: Ilona Klāviņa
Pieņemšanas laiks: pirmdien 10:00 -12:00,
otrdien 15:00-17:00
Metodiķe: Anita Raspopova
Pieņemšanas laiks: pirmdien no 8:00 - 9:00,
trešdien no 14:00 - 15:00
Katrai dienai savs brīnums. Tāpēc pieņem svētību, strādā un radi savus mazos mākslas darbus jau šodien.
(Paulu Koelju)

Iestāde atvērta 1987. gada 1.septembrī, sākotnēji kā bērnudārzs ar 3 grupiņām un skola 1.- 4. klasēm. 2008. gadā Rojupes sākumskola reorganizēta par pirmsskolas izglītības iestādi „Saulespuķe".

2016./2017. mācību gadā iestādes 4 grupiņas apmeklē 53 bērni. Par mazuļiem rūpējas un viņus izglīto 10 radoši pedagogi, medmāsa un 11 tehniskie darbinieki.


Mūsu galvenais mērķis – Sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei, izkopjot bērna spējas, individualitāti, uzkrājot dzīves pieredzi uz darbošanās pamata.

Mūsu tradīcijas:
 Zinību diena 1.septembrī;
Miķeļtirgus un Mārtiņdiena;
• Latvijas dzimšanas dienas koncerts un svecīšu iedegšana pie bērnudārza;
• Ziemassvētki un labdarības akcija dzīvnieku patversmei;
• Valentīndienas saldās ballītes;
• Lieldienas;
• Māmiņas diena;
• Vecmāmiņu un vectētiņu balle;
• „Saulespuķes Cāļa" koncerts
• Lielais pavasara koncerts;
• Daiļrunātāju konkurss;
• Joku dienas jampadrači;
• Izlaidums uz skolu;
• Bērnu dzimšanas un vārda dienu svinības;
• Regulāras tematiskas izstādes;
• Sporta svētki un izpriecas
• Pikniki, pārgājieni, ekskursijas.

Labprāt uzņemam ciemos leļļu teātra un cirka izrādes, koncertus.


Plānotie pasākumi ROJUPES PII „ SAULESPUĶE ”

2016./2017.m.g. otrais pusgads

 

JANVĀRIS

17.  Sporta diena „Teņa ziemas prieki! ”

27.  Avangarda modes skate  „Adatiņa maza sieva…”
                                                          

FEBRUĀRIS

02. Sveču dienas izstāde un sveču liešana

14. - 19.Mīļlietiņu izstāde grupās

14. Draudziņdienas pasākums audzēkņiem

20. Skolotāju  metodisko materiālu prezentācija

MARTS

06. 10.  Atvērto durvju dienas vecākiem   

08. Dziedāšanas svētki „ Saulespuķes Cālis 2017”   6-7g.v. grupai „ Bitītes”                         

      * Starpnovadu PII pedagogu metodiskā apvienība  Rojupes  PII „Saulespuķe”

APRĪLIS

01. Joku diena grupās "Ai, Trīnīt, ai, Žanīt, Kādi  tavi līdzenieki !”

10.- Lieldienu „Olu koka” dekorēšana                                                                                      

18.  Lieldienu pasākums „Nāc nākdama, Liela diena!”
28.  Spodrības diena

* Starpnovadu  PII Lielā sporta diena Talsos sešgadīgo vecuma

*Vecāku sapulces grupās

MAIJS

11.- 13. Ģimenes diena grupās

19.  Lielais pavasara koncerts

26.  6-7g.v. grupas „ Bitītes” audzēkņu izlaidums

JŪNIJS

01.  Bērnu aizsardzības dienā „ Priecīgs rīts jūrmalā ”

22.  „Saulespuķes”  bērni  Līgo!