Rojas pirmskolas izglītības iestāde "Zelta zivtiņa"

Adrese:
Talsu iela 16, Roja, Rojas novads, LV-3264
Darba laiks:
darba dienās no plkst. 7:30 līdz 18:00
Tālrunis: 63260291, 25618139
e – pasts: rojaszeltazivtina@inbox.lv
Vadītāja – Iveta Pastore

Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem
(Z. Mauriņa).

Rojas PII „Zelta zivtiņa" atvērta 1963. gadā. Tā atrodas gleznainā piejūras kāpā, meža ielokā, kā ļaudis saka – aizvēja pusē.

Iestāde īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, kods – 01011111.

Mērķis: īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības programmas apguvei.

Vīzija: mūsdienīga, profesionāla, radoša un konkurētspējīga pirmsskolas izglītības iestāde.

Misija: Veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas.

Pirmsskolā bērni rotaļājas, dzied, sporto, eksperimentē, līmē, krāso, mācās mācīties, draudzējas un apgūst vēl virkni dzīvē noderīgu iemaņu. Integrētās rotaļnodarbības tiek organizētas attīstošā vidē, pastaigas laikā, bērnu grupai, frontāli, apakšgrupās, individuāli, pašnodarbībā, ievērojot bērnu intereses, vajadzības un vecumposmu īpatnības.

2017./2018. mācību gadā iestādē darbojas 4 grupas: 1. grupa - „Asarēni", 2. grupa - „Stagarēni", 3. grupa - „Burbulēni", 4. grupa - „Karūsiņa", kuras apmeklē 72 bērni.

Par bērnu izglītošanu un audzināšanu rūpējas pirmsskolas izglītības speciālisti: izglītības metodiķe, pirmsskolas skolotājas, logopēde, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, skolotāju palīdzes, medmāsa, saimniecības pārzine un citi saimnieciskie darbinieki.

Iestādes tradīcijas:

• Zinību diena

• Gadskārtu ieražu svētku atzīmēšana

• Tematiskie pasākumi

• Latvijas dzimšanas dienas koncerts

• Ģimenes diena

• Izlaidums

• Sporta svētki, izpriecas

• Bērnu dzimšanas un vārda dienu svinības

• Bērnu radošo darbu izstādes

• Leļļu teātri un koncerti

• Ekskursijas, pārgājieni

• Pieredzes apmaiņas braucieni

„Zelta zivtiņa" trīs vēlēšanās:

• Lai vienmēr valda saticība, sapratne, draudzība un mīlestība!

• Lai netrūkst radošu ideju un iespēju tās realizēt!

• Lai abpusēju gandarījumu un prieku sniedz sadarbība ar ģimenēm!


Pasākumi Rojas PII „Zelta zivtiņa”

2017./2018. māc. g. 1. pusgadā

 

Septembris

01.09.plkst.10.30 – Zinību diena “Ciemošanās saldumu zemē”

04.09. – Fotogrāfiju izstāde “Mans tētis - stiprinieks”

08.09. plkst.15.30 – Tēvu diena “Šļipstiņu balle”

18.09. - Rudens vainagu veidošana no dārza veltēm

19.09.plkst. 15.00 – Klaunu šovs Oki-doki

29.09.plkst. 10.00 – Ražas svētki – Gardēžu diena

Vecāku sapulces grupās

Oktobris

02.10. – Skolotāju sumināšana

02.10. plkst.15.15 – Seminārs par personīgo higiēnu 5g. bērniem

04.10. - Orientēšanās mūsu apkārtnē - Izzini, kas apkārtnē notiek!

06.10. - Atrakcijas -veselā miesā mājo vesels gars!

09.10.-13.10. – Profesiju nedēļa

  • Burinieku apskate
  • Ciemošanās Mūzikas un mākslas skolā
  • Sporta skola un Jahtklubs
  • Darbošanās ar koku
  • Profesiju parāde

Novembris

10.11. – Mārtiņdienas pasākums ar andeli

10.11.- Gaismeklīšu sveiciens Lāčplēša dienai

13.11 – Bērnu radošā darbnīca “Latvju zīmju radīšana”

15.11.plkst.10.00 - Dziesmu diena “Dāvana Latvijai” Talsos

16.11.plkst. 15.15 – Koncerts “Varavīksnes deja”

17.11.plkst.10.00 – Tematiskais rīts “Ir tikai viena Latvija”

26.11. - Adventes laiks

Decembris

11.12. – Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde „Ziemassvētku dekori”

18.12. -19.12. – Rūķi izgaismo bērnudārzu, piparkūku darbnīcas

20.12.plkst. 16.00 –  Ziemassvētku pasākums kopā ar Feju Kultūras centrā