Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs "VARAVĪKSNE"

Adrese: ''Rude'', Rojas pag., Rojas novads,LV3264

Darba laiks :
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena       15.00 - 20.00
Ceturtdiena
Piektdiena

Tālrunis 63260290

Centra vadītāja Inga Lēmane, tel. 26131764,28615578

Centra jaunatnes lietu speciāliste Māra Folkmane, tel.26409048

Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs ''Varavīksne'' Rudē atvērts no 2006.gada 13.oktobra.

Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs ''Varavīksne''-bērnu un jauniešu aktivitāšu centrs, kas nodrošina brīvā laika saturīgu un lietderīgu pavadīšanu, kā arī veicina jaunatnes līdzdalības un pašiniciatīvas attīstību Rojas novadā.

Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā ''Varavīksne'' bērniem un jauniešiem ir iespēja:

-izmantot bezmaksas internetu;

-saņemt atbalstu mācībās;

-spēlēt dažādas galda spēles: tenisu, novusu, futbolu, hokeju utt;

-apgūt dažādas rokdarbu tehnikas: pērļošanu, filcēšanu, dekupāžu u.c.;

-darboties veidošanas, stikla apgleznošanas, zīda apgleznošanas darbnīcās;

-apgūt iemaņas pasākumu organizēšanā un vadīšanā;

-apgūt prasmi strādāt komandā;

-sportot parkā pie jauniešu centra un futbola, volejbola un basketbola laukumos;

-piedalīties dažādu projektu rakstīšanā un realizēšanā.


Pasākumu plāns Rojupes BJIC “Varavīksne”

Februāris

  1. Radošās darbnīcas – 1.02., 6.02., 8.02., 13.02., 15.02., 20.02., 22.02., 27.02. plkst. 18.00
  2. Spēļu pēcpusdienas – 2.02., 9.02. plkst. 17.00
  3. Galda spēļu turnīrs –7.02. plkst. 18.00
  4. Kino vakars – 10.02. plkst. 17.00
  5. Kulinārijas pulciņš – 14.02. plkst. 17.00
  6. Zinātniskie eksperimenti – 16.02. plkst. 17.00
  7. Valentīndienas pasākums Melnsils BJIC 17.02. plkst. 17.00
  8. Teātra pulciņš – 21.02., 28.02. plkst. 18.00
  9. Jauniešu konsultatīvās padomes sanāksme – 23.02. plkst. 19.00
  10. Erudīcijas konkurss “ManaLatvija”- 24.02. plkst. 17.00

   

  Marts

  1. Radošās darbnīcas – 1.03., 6.03., 8.03., 13.03., 15.03., 20.03., 22.03., 27.03., 29.03. plkst. 18.00
  2. Spēļu pēcpusdienas – 2.03., 9.03., 23.03. plkst. 17.00
  3. Teātra pulciņš – 7.03., 14.03., 21.03., 28.03. plkst. 18.00
  4. Zinātniskie eksperimenti -10.03. plkst. 17.00
  5. Kulinārijas pulciņš – 16.03. plkst. 17.00
  6. Jauniešu dienas Talsos – 18.03. plkst. 11.00
  7. Nakts trasīte -24.03. plkst. 18.00
  8. Jauniešu konsultatīvās padomes sanāksme – 30.03. plkst. 19.00
  9. Kino vakars – 31.03. plkst. 17.00