Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs "VARAVĪKSNE"

Adrese: ''Rude'', Rojas pag., Rojas novads,LV3264

Darba laiks :
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena       15.00 - 20.00
Ceturtdiena
Piektdiena

Tālrunis 63260290

Centra vadītāja Inga Lēmane, tel. 26131764,28615578

Centra jaunatnes lietu speciāliste Māra Folkmane, tel.26409048

Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs ''Varavīksne'' Rudē atvērts no 2006.gada 13.oktobra.

Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs ''Varavīksne''-bērnu un jauniešu aktivitāšu centrs, kas nodrošina brīvā laika saturīgu un lietderīgu pavadīšanu, kā arī veicina jaunatnes līdzdalības un pašiniciatīvas attīstību Rojas novadā.

Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā ''Varavīksne'' bērniem un jauniešiem ir iespēja:

-izmantot bezmaksas internetu;

-saņemt atbalstu mācībās;

-spēlēt dažādas galda spēles: tenisu, novusu, futbolu, hokeju utt;

-apgūt dažādas rokdarbu tehnikas: pērļošanu, filcēšanu, dekupāžu u.c.;

-darboties veidošanas, stikla apgleznošanas, zīda apgleznošanas darbnīcās;

-apgūt iemaņas pasākumu organizēšanā un vadīšanā;

-apgūt prasmi strādāt komandā;

-sportot parkā pie jauniešu centra un futbola, volejbola un basketbola laukumos;

-piedalīties dažādu projektu rakstīšanā un realizēšanā.


Pasākumu plāns Rojupes BJIC “Varavīksne”

Aprīlis

1.         Radošās darbnīcas – 3.04., 5.04., 10.04., 12.04., 19.04., 24.04., 26.04. plkst. 18.00

2.         Teātra pulciņš – 4.04., 11.04., 18.04., 25.04. plkst. 18.00

3.         Pavasara talka „Esi brīvprātīgais!” -  6.04., 7.04. plkst. 16.00

4.         Spēļu pēcpusdiena – 6.04., 20.04., 27.04. plkst. 17.00

5.         Pasākums ”Lieldienas gaidot!” – 13.04. plkst. 16.00

6.         Kulinārijas pulciņš – 20.04. plkst. 18.00

7.         Kino vakars – 21.04. plkst. 18.00

8.         Zinātniskie eksperimenti - 27.04. plkst. 17.00

9.         Jauniešu konsultatīvās padomes sanāksme – 28.04. plkst. 18.00

Maijs

1.         Teātra pulciņš – 2.05., 3.05. plkst. 18.00

2.         Radošās darbnīcas – 3.05., 8.05., 10.05., 15.05., 17.05., 22.05., 24.05., 29.05., 31.05. plkst. 18.00

3.         Pasākums “Baltā galdauta svētki” – 4.05. plkst. 12.00

4.         Spēļu pēcpusdiena – 11.05., 25.05.  plkst. 17.00

5.         Zinātniskie eksperimenti – 12.05. plkst. 17.00

6.         Kulinārijas pulciņš – 18.05. plkst. 18.00

7.         Pasākums “Ēdam veselīgi!” - 19.05. plkst. 18.00

8.         Jauniešu konsultatīvās padomes sanāksme – 25.05. plkst. 18.00

9.         Netradicionālās sporta spēles sporta un atpūtas laukumā -  26.05. plkst. 18.00

Jūnijs

1.         Pārgājiens kopā ar gidi Rutu Sīpolu - 06.06. plkst. 9.00

2.         Sporta spēles jauniešu centra parkā -  7.06., 14.06., 21.06., 28.06. plkst. 16.00

3.         Puķu pušķu, puķu gleznu veidošana - 12.06.,19.06. plkst. 16.00

4.         Jauniešu konsultatīvās padomes sanāksme – 29.06. plkst. 16.00

5.         Sadraudzības pasākums ar Melnsils un Rojas jauniešiem Rudē - 30.06. plkst. 16.00