vārdadienu svin: Konrāds, Sebastians, Sebastijans

Budžets

2015

Rojas novada domes Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2015.gadam

Rojas novada domes Pamatbudžeta izdevumu plāns 2015.gadam

Rojas novada domes Speciālā budžeta plāns 2015.gadam

Rojas novada domes Pamatbudžeta ieņēmumu plāna 2015.gadam grozījumi no 01.06.2015.

Rojas novada domes pamatbudžeta izdevuma plāna 2015.gadam grozījumi no 01.06.2015.

Rojas novada domes Speciālā budžeta plāna 2015.gadam grozījumi no 01.06.2015.

Rojas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu plāna 2015.gadam grozījumi no 01.07.2015.

Rojas novada domes Pamatbudžeta izdevuma plāna 2015.gadam grozījumi no 01.07.2015.

Rojas novada domes Speciālā budžeta plāna 2015.gadam grozījumi no 01.10.2015.

Rojas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu plāna 2015.gadam grozījumi no 01.10.2015.

Rojas novada domes Pamatbudžeta izdevuma plāna 2015.gadam grozījumi no 01.10.2015.Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par janvāra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par februāra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par marta mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par aprīļa mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par maija mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par jūnija mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par jūlija mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par augusta mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par septembra mēnesi
2014

Rojas novada Domes konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2014.gadam

Rojas novada Domes konsolidētā pamatbudžeta izdevumu plāns 2014.gadam

Rojas novada Domes speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2014.gadam

Rojas novada Domes Pamatbudžeta ieņēmumu grozījumi no 01.10.2014

Rojas novada Domes Pamatbudžeta izdevumu grozījumi no 01.10.2014 

Rojas novada pašvaldības Speciālā budžeta grozījumi no 01.10.2014

Rojas novada Domes Pamatbudžeta ieņēmumu grozījumi no 01.07.2014

Rojas novada Domes Pamatbudžeta izdevumu grozījumi no 01.07.2014 

Rojas novada pašvaldības Speciālais budžeta grozījumi no 01.07.2014.Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par janvāra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par februāra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par marta mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par aprīļa mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par maija mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par jūnija mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par jūlija mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par augusta mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par septembra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par oktobra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par novembra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par decembra mēnesi2013

Rojas novada Domes konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2013.gadam

Rojas novada Domes konsolidētā pamatbudžeta izdevumu plāns 2013.gadam

Rojas novada Domes speciālā budžeta ieņēmumu plāns 2013.gadam

Rojas novada Domes Pamatbudžeta ieņēmumu grozījumi no 01.05.2013  

Rojas novada Domes Pamatbudžeta izdevumu grozījumi no 01.05.2013

Rojas novada pašvaldības Speciālais budžeta grozījumi no 01.05.2013

  


Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par janvāra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par februāra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par marta mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par aprīļa mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par maija mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par jūnija mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par jūlija mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par augusta mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par septembra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par oktobra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par novembra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par decembra mēnesi


2012

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par janvāra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par februāra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par marta mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par aprīļa mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par maija mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par jūnija mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par jūlija mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par augusta mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par septembra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par oktobra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par novembra mēnesi

Rojas novada Domes amatpersonām izmaksātais atalgojums par decembra mēnesi