Izglītība

ROJAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

 

N.r.

Nosaukums

Direktora

Vārds, uzvārds

Adrese

Kontakti

1.

Rojas vidusskola

Gundega Pole

Zvejnieku iela 7, Roja

Tālr. 63291526 
e-pasts:rojasvsk@inbox.lv

www.rojasvidusskola.lv 

2.

Rojupes PII „Saulespuķe”

Ilona Klāviņa

Tālr.: 63269046

e-pasts: rojupessaulespuke@inbox.lv

3.

PII „Zelta zivtiņa”

Iveta Pastore

Talsu iela 16, Roja

Tālr.: 63260291

e – pasts: rojaszeltazivtina@inbox.lv

4.

Rojas Mūzikas un Mākslas skola

Jānis Kivils

Strauta 2, Roja

Tālr.: 63291807, 63291808;

e-pasts rbms@inbox.lv

www.rojasmms.lv

5.

Rojas novada sporta skola

Tatjana Kirilova

Zvejnieku iela 7, Roja

Mob.tālr.:   29617771

e-pasts:   sportaskola@roja.lv

 

BĒRNU UN JAUNIEŠU IZGLĪTĪBAS CENTRI

1.

Rojupes BJIC „Varavīksne”

Inga Lēmane

''Rude'', Rojas pag., Rojas novads

Tālr.: 63260290

e-pasts: inga.lemane@roja.lv

2.

BJIC „Melnsils”

Ludmila Ozola

"Varoņi" Melnsils, Rojas novads

Mob.tel.: 26541350

e-pasts: ludmilaozola2@inbox.lv