Melnsila bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs

Adrese: "Vecā skola", Melnsils, Rojas novads, Latvija, LV – 3264

 

Melnsila BJIC interešu pulciņa audzinātāja: Ludmila Ozola

E-pasts: ludmilaozola2@inbox.lv

Mob.tel.: 26541350; 26240975

 Darba laiks: katru darba dienu no 8:00-12:30 un 17:00-20:30

Darbojamies kopš 2001. gada kā brīvā laika pavadīšanas centrs, bet 2007. gada oktobrī pārtapām par bērnu un jauniešu iniciatīvu centru.

Melnsila BJI centrs nodrošina bērniem un jauniešiem brīvo laiku pavadīt lietderīgi, kā arī veicina jaunatnes līdzdalību un pašiniciatīvu attīstību pašvaldībā.

 

Mēs piedāvājam:

• Galda spēles ( galda teniss, novuss, galda hokejs u.c.);

• Izmantot interneta pakalpojumus;

• Radoši darboties;

• Piedalīties dažādos tematiskajos pasākumos;

• Sporta aktivitātes u.c.

 

Mūsu mērķis:

• Plānot, organizēt un atbalstīt bērnu un jauniešu aktivitātes;

• Aicināt bērnus un jauniešus dzīvot veselīgu dzīves veidu;

• Nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu Melnsila BJI centra darbību.
Melnsila BJIC pasākumi un nodarbības

Aprīlis

1.         Radošās darbnīcas –05 .04., 12.04., 19.04., 26.04. plkst. 17.00

2.         Spēļu pēcpusdiena – 6.04.,  28.04. plkst. 17.00

3.         Pasākums ”Lieldienas gaidot!” – 13.04. plkst. 17.00

4.          Lielā talka-22.04.plkst.11.00

5.         Kino vakars – 21.04. plkst. 18.00

Maijs

1.         Radošās darbnīcas – 3.05., 10.05., 17.05., 24.05., plkst. 17.00

3.         Pasākums “Baltā galdauta svētki” – 4.05. plkst. 12.00

4.         Spēļu pēcpusdiena – 12.05., 26.05.  plkst. 17.00

5.         Netradicionālās sporta spēles sporta un atpūtas laukumā -  26.05. plkst. 18.00

Jūnijs

1.         Pārgājiens - 09.06. plkst. 13.00

2.         Sporta spēles  brīvā dabā-  7.06., 14.06., 21.06., 28.06. plkst. 17.00

3.        Pludmales volejbola turnīrs 1 posms-17.06.plkst.11.00

4.         Sadraudzības pasākums ar Rudes un  Rojas jauniešiem Rudē - 30.06. plkst. 16.00