Rojas novada vēlēšanu komisija informē

altRojas novada vēlēšanu komisijas DARBA LAIKS deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanai Rojas novada domes vēlēšanām 2017. gada 03. jūnijā.


18.04.2017. 08.00 – 13.00

19.04.2017. 14.00 – 18.00

20.04.2017. 08.00 – 13.00

21.04.2017. 08.00 – 13.00

24.04.2017. 14.00 – 18.00

Sarakstu iesniegšana Rojas novada domes sēžu zālē 2. stāvā (Zvejnieku ielā 3). Konts drošības naudas iemaksai – LV77UNLA0028700130014

Kontakttālruņi: 28385668, 63220834 – komisijas priekšsēdētāja Gunta Dambiņa

63220837 – komisijas sekretāre Alise Krūmiņa