Kurzemes pieaugušo izglītotāji pieredzes apmaiņā Kiprā

altKurzemes plānošanas reģions īsteno Erasmus + programmas atbalstīto projektu „Openness to diversity trought comunity education”, jeb atvērtība dažādībai kopienu izglītībā

(Nr. 2016-1-LV01-KA204-022704), projekta nosaukuma saīsinājums - ODEon.

Projekta mērķis - Izstrādāt metodiskos ieteikumus pieaugušo no nelabvēlīgas vides iekļaušanai izglītībā, organizējot pieaugušo izglītotāju mācības un pieredzes apmaiņu.

Projekta norises laikā plānotas trīs galvenās aktivitātes, kas saistītas ar projektu partneru pieredzes apmaiņām.

Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, projekta vadītāja Ingrīda Muraškovska, reģiona izglītības eksperte. Pārējie projekta partneri ir “Nucleo S.C.A.R.L.” teātris Itālijā, Ferrara reģionā un Eiropas jautājumu veicināšanas organizācija Kiprā.

Laikā no 23. – 30. martam notika pirmā mācību sesija Kiprā. Viena no projekta prioritātēm ir  pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveidošana. Tādēļ pašvaldību pieaugušo izglītības speciālisti tika aicināti pieteikties mācību sesijām – Kiprā un Itālijā.  Uz Pafosas pilsētu Kiprā devās  Liepājas, Kuldīgas, Priekules, Nīcas un Rojas pašvaldību pārstāvji, kā arī projekta vadītāja Ingrīda Muraškovska.  

Otra projekta prioritāte ir pieaugušo no nelabvēlīgas vides iekļaušana izglītībā. Tieši par to notika partneru pieredzes apmaiņa un diskusijas. Projekta Kipras partneris ir nevalstiskā organizācija OPEO – Organizācija Eiropas pasākumu nodrošināšanai, Itālijas - sociālais teātris Nukleo. Katra valsts prezentēja sevi un savu organizāciju, iepazīstināja ar savu izglītības sistēmu. Kopīgi tika uzsākts darbs pie metodisko ieteikumu izstrādes – kā iesaistīt pieaugušos no nelabvēlīgas vides izglītības pilnveides procesos.

Kipra pieaugušo izglītošanai aktīvi izmanto Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus. To administrēšana ir salīdzinoši vienkāršāka, tiek sludināti atvērtie projektu konkursi, kuros var pieteikties izglītības īstenotāji. Tiesības īstenot mācību programmu apliecina trenera sertifikāts.  Līdz ar to tiek veicināta arī ieinteresēto organizāciju iniciatīva un radošā pieeja. Kiprā viena no sociāli neaizsargātajām grupām ir iedzīvotāji ar zemu ienākumu līmeni.  Kipras partnera pieeja darbā ar šo mērķa grupu ir šāda:

1) tiek pētītas mazturīgo iedzīvotāju izglītības vajadzības un iespējamie risinājumi;

2) treneris kopā ar mācību dalībniekiem cenšas rast kopīgu pieeju, kādām īsti vajadzētu būt mācībām;

3) tiek izveidots mācību piedāvājums, kurš vislabāk atbilst apzinātajām vajadzībām.

Diemžēl Latvijā pārāk daudz uzmanības pievērš formālajām procedūrām, vajadzību noteikšana un finansējuma sadalījums notiek centralizēti, neiesaistot reģionālo un pašvaldību līmeņa atbilstošās organizācijas, kā arī izglītības sniedzējus – pie šāda secinājuma nonāca Kurzemes dalībnieki, apspriežot Kipras pieredzi. Rezultātā līdzekļi tiek apgūti, bet mācību praktiskā lietderība ir nosacīta. Projekts paredz izstrādātos metodiskos ieteikumus iesniegt Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai. Kipras sesija rosināja vairākus vērtīgus ieteikumus.

Nākošā mācību sesija plānota Itālijā, Ferāras pilsētā. Tā notiks jūnija sākumā un uz to dosies piecu citu Kurzemes pašvaldību pieaugušo izglītotāji.

Latvijas mācību sesija plānota jūlija vidū, kad pie šeit ieradīsies Kipras un Itālijas projekta sadarbības partneri, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi pieaugušo izglītības jomā.

Informāciju sagatavoja

Kristīne Voldemāre, Rojas TIC vadītāja
alt