Rojenieki Lieldienās kaujas ar olām un skatās teātri

altSpožā pavasara saule Lieldienu rītā bija no mājām izvilinājusi gan lielus, gan mazus rojeniekus un viņu viesus, lai visi kopīgi ļautos Rojas kultūras centra sarūpētajām Lieldienu lustēm.

Visus tos, kuri ap pusdienlaiku laiskā solī vēl tikai tuvojās pļaviņai pie kultūras centra, soli pielikt mudināja jau iztālēm dzirdamā tautas deju mūzika, kuras pavadībā uzstājās Tautas deju ansamblis “Krepliņi” no Vandzenes. Dažādu deju kolektīvu raitais solis mūs priecējis katru gadu, bet šogad viesu kolektīvam pievienojās arī mūsu kultūras centra mazie dejotāji Aigas Sīpolas vadībā, sildot gan vecāku, gan vecvecāku un visu skatītāju sirdis.

Lieldienu lustes nav iedomājamas arī bez visdažādākajām sporta aktivitātēm. Te nu katrs varēja atrast savām vēlmēm un vecumam atbilstošākās. Kā vienmēr, lielu jautrību izpelnījās olu mešanas sacensības, olu ripināšana, staigāšana ar koka kājām. Itin viegla šī nodarbe izskatījās tikai malā stāvošajiem, bet visiem drosmīgajiem bija krietni vien jāpiepūlas, jo staigāšana ar koka kājām nudien nav nekāda joka lieta. Liela piekrišana bija arī iespējai katram pagatavot savu putnu būrīti. Visiem tiem, kuru pirkstiņi vēl nebija tik veikli, centīgi piepalīdzēja gan Arnis Enzels, gan bērnu tēti un opīši, un beigu galā gandarījums bija visiem.

Bet, ja nu kāds vēl nebija paspējis nokrāsot olas, to varēja izdarīt Dinas Čubas vadībā, un no pasākuma atgriezties ar krāsotām olām kabatā. Savukārt visi tie, kuriem olu krāsošanai laika nepietika, varēja nopirkt jau raibu raibās olas pie čaklo roku īpašnieces Gitas Alksnes.  Jau bez tradicionālajām vistu olām, Gita bija pamanījusies nokrāsot arī pīļu, tītara un pat zoss olas! Pēdējās bija tikpat cietas, cik milzīgas un lieti noderēja olu kaujās.  Savukārt mazuļi nebija atraujami no piepūšamajām atrakcijām un dauzīšanos pa lielajām, krāsainajām olām, pie kurām vai katram otrajam gribējās arī nofotografēties.

Sajūsmu gan lielos, gan mazos svētku dalībniekos izraisīja Lieldienu ciemiņi – brālītis Trusītis, miniatūrā kaziņa un skaistule Lama. Kamēr dzīvnieki mielojās ar pļavas spirgto zālīti, bērniem bija iespēja gan dzīvniekus paglaudīt, gan kopīgi nofotografēties.

Kad olas bija nokrāsotas, sportojot saldumi nopelnīti un Lieldienu ticējumi noklausīti, pasākuma dalībnieki posās mājup, lai pēc dažām stundām atkal sastaptos Rojas kultūras centrā. Tajā uz pirmizrādi “Trīnes grēki” savus skatītājus pulcināja Rojas amatierteātris režisores Gundegas Balodes vadībā. Kā vienmēr, pašmāju iestudējums pulcināja pilnu skatītāju zāli. Rūdolfa Blaumaņa “Trīnes grēki” – lustīga, viegli uztverama luga, īsti piemērota svētku atpūtai. Un aktieri – vienkārši izcili! Lielākā daļa aktieru nebija pirmoreiz ar pīpi uz jumta – par viņu aktieriskajām dotībām bijām pārliecinājušies jau vairākkārt, bet šoreiz mani patīkami pārsteidza Ineses Priedes atraktivitāte Maz -Bērzu mātes lomā, arī Jurģa Kalniņa ielekšana divās lomās. Par savu aktieru sniegumu priecājās arī režisore, pēc izrādes pateikdamās par lielisko sniegumu ne tikai saviem burvīgajiem aktieriem, bet arī par gaismu, skaņu un dekorācijām atbildīgajiem Marekam Štālam un Arnim Enzelam. Savukārt skatītāju vārdā saku paldies Maz-Bērzu un Liel-Bērzu čaklajām meitām Ārijai, Dacei un Dinai, kuras gan pirms izrādes, gan starpbrīžos skatītājus cienāja ar dzēriena graķīti un speķmaizītēm.

Dace Klabere