Par valsts piešķirto līdzfinansējumu pašvaldībām ir iegādāti jauni mācību palīglīdzekļi

altPar saņemtajām valsts mērķdotācijām Rojas iestādes iegādājušās dažādus mācību palīglīdzekļus. Finansējums tika piešķirts valsts budžeta programmas „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” pašvaldības pasākumam

„Digitālo klavieru iegāde Rojas vidusskolai, jaunu mūzikas instrumentu iegāde Rojas Mūzikas un mākslas skolai, interaktīvās tāfeles iegāde Rojas PII „Zelta zivtiņa” vajadzībām un projektoru iegāde Rojas Sporta skolai un Rojas Jūras zvejniecības muzejam”.

Ir jau iegādātas visas plānotās lietas - Rojas Mūzikas un mākslas skola un Rojas vidusskola ir tikusi pie digitālajām klavierēm.  Muzejam ir iegādāts jaudīgs projektors, lai varētu ārā, brīvdabas estrādē rādīt kino arī gaišākā laikā (ne tikai vēlās vakara stundās). Tas jau ticis izmantots Muzeju nakts laikā. Tāpat arī Sporta skola savu projektoru likusi lietā pirmajā skolas izlaidumā!

Arī PII “Zelta zivtiņa” savu interaktīvo tāfeli jau ir izmantojusi mācību nodarbībās bērnudārzā.

 Kopējā valsts piešķirtais finansējums mācību palīglīdzekļu iegādei ir 5 000 eiro.


Marita Pāvuliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste