LVMI "Silava" Meža Programmas 2017 seminārs

alt

8.septembrī Rojā, Kultūras centrā, Zvejnieku ielā 5 notiks seminārs par sekojošām tēmām: Medības, Medību likums, medījamo dzīvnieku skaita regulēšana. Atbalsts Latvijas medniekiem nacionālā un ES līmenī. Meža dzīvnieku skaita regulēšana. Āfrikas cūku mēris, situācija un risinājumi. Ieroču aprites likums.

                                                                                                            

                   

9.45 – 10.00

Ierašanās un reģistrācija. Rojas Kultūras centra konferenču zālē.

10.00 – 10.10

Semināra ievads. Programma meža nozarei nozīmīgu sabiedrības interešu grupu  izglītošanai.

 Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs, LVMI “Silava” Meža Programmas vadītājs Māris Liopa

11.10 – 12.30

 

 

Medību likums, medības. Medību resursu apsaimniekošana. Medību vides, ekonomiskie un sociālie aspekti.

 

Latvijas Safari klubs

Kārlis Dadeiks

12.30  -  12.45

Kafijas pauze

 

12.45 – 14.00

Latvijas Mednieku asociācija. Atbalsts Latvijas medniekiem nacionālā un Eiropas Savienības līmenī. Plānotie pasākumi.

Meža dzīvnieku skaita regulēšana. Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām. Meža dzīvnieku nodarīto postījumu ierobežošana. Āfrikas cūku mēris, situācijas risinājumi.

Latvijas Mednieku asociācijas ( LATMA )  valdes priekšsēdētājs

Haralds Barviks

14.00 – 15.00

Ieroču aprites likums, normatīvie akti.

Ieroču un munīcijas izmantošanas, pārvadāšanas un aprites noteikumu kontrole. Nelikumīgu medību apkarošana.

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes KKP Licencēšanas un atļauju sistēmas inspektors

Juris Veispals

 

Seminārs ir bezmaksas. Informācija un pieteikšanās: 25414008 vai ml@hs.lv