Rojas pludmalē atjaunota koka pastaigu laipa

alt

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 10 Latvijas un 4 Lietuvas partneriem, tostarp Rojas novada pašvaldību, piedalās pārrobežu projektā INTERREG Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas 2014.-2020. g.projektā Nr. LLI-010 „Dabas tūrisms visiem” (UniGreen).

Projekta mērķis ir dabas tūrisma attīstības veicināšana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, uzlabojot infrastruktūras un tūrisma produktus, tai skaitā pielāgojot tos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un ir vērsts uzalt ilgtspējīga tūrisma attīstību Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, stabilizējot un palielinot apmeklētāju skaitu reģionā.

Šī projekta ietvaros Rojas publiskajā pludmalē jau ir pilnībā izbūvēta koka pastaigu laipa, kas piemērota arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kopējais pārbūvētās laipas garums ir 512,70 m, izbūvēti arī 4 apgriešanās laukumi un izvietots viens info stends.

Laipas izbūves darbus veica uzņēmums SIA “Kalvas”.

Projekta ietvaros nākamajā pavasarī plānots izvietot apmeklētāju skaitītāju uz šīs izbūvētās koka laipas.

Kopējās būvniecības izmaksas sasniedza 49 985.99 eiro, bet projekta kopējās izmaksas ir 62 317,16 eiro, no kurām 9 347,58 eiro ir Rojas novada domes līdzfinansējums.

Visas projekta aktivitātes plānots īstenot līdz 2019. gada aprīlim.

Projekta partneri un citi Kurzemes reģiona pašvaldību pārstāvji ir iepazinušies ar Somijas un Lietuvas pieredzi dabas tūrisma plānošanā, dabas taku veidošanā un infrastruktūras pielāgošanā cilvēkiem ar invaliditāti. Šī projekta ietvaros tikko apmācības ir uzsākuši arī 28 vides gidi no visas Kurzemes, tai skaitā 4 vides gidi no Rojas novada.

Vides gidu apmācības ilgs līdz nākamā gada novembrim, kopumā plānotas 6 apmācību sesijas, katra sesija ilgs 3 dienas.

Informāciju sagatavoja

Rojas TIC vadītāja

Kristīne Voldemāre