"Esi vesels-ieguldījums tavai nākotnei!" pasākumu plāns novembrim

alt

ESF projekta "Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei!" (Nr. 9.2.4.2./16/I/044) semināru, mācību un citu pasākumu grafiks 2017.gada novembra mēnesim.

 
 

Nr.p.k.

Sākuma datums

Beigu datums

Ilgums
(st.)

Norises laiks
(plkst.no-līdz)

Īstenošanas vieta
(adrese)

Nosaukums

Piezīmes

1.

03.11.2017.

10.11.2017.

17.11.2017.

24.11.2017.

24.11.2017.

1 h

1 h

14.00–15.00

15.00-16.00

Roja MFC "Strops" , Strauta iela 8-33, Roja, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums, Fizioterapeita grupu nodarbības bērniem "Esi vesels kustībā no dzimšanas"- 2 bērnu grupas

Pasākums notiek četras dienas-03.,10.,17., un 24., novembra mēneša datumos

2

03.11.2017.

10.11.2017.

17.11.2017.

24.11.2017.

24.11.2017.

1h

09.30-10.30

Roja MFC "Strops" , Strauta iela 8-33, Roja, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums, Fizioterapeita grupu nodarbības pieaugušajiem "Kūsties brīvi"

Pasākums notiek četras dienas-03.,10.,17., un 24.novembra mēneša datumos

3.

03.11.2017.

10.11.2017.

17.11.2017.

24.11.2017.

24.11.2017.

1h

11.00-12.00

Rojupes BJIC "Varavīksne", Rude, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums, Fizioterapeita grupu nodarbības pieaugušajiem "Kūsties brīvi"

Pasākums notiek četras dienas-03.,10.,17., un 24.novembra mēneša datumos

4.

03.11.2017.

10.11.2017.

07.11.2017.

24.11.2017.

24.11.2017.

1h

13.00-14.00

Melnsils BJIC,Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums, Fizioterapeita grupu nodarbības pieaugušajiem "Kūsties brīvi"

Pasākums notiek četras dienas-03.,10.,17., un 24.novembra mēneša datumos

5.

02.11.2017

02.11.2017.

1h

11.00-12.00

Roja MFC "Strops" , Strauta iela 8-33, Roja, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums-"Nūjošanas grupu nodarbības pieaugušajiem"

Pasākums notiek vienu dienu -  2.  novembra  mēneša datumā

6.

02.11.2017

02.11.2017.

1h

13.00-14.00

Rojupes BJIC "Varavīksne", Rude, Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums-"Nūjošanas grupu nodarbības pieaugušajiem"

Pasākums notiek vienu dienu -  2.  novembra  mēneša datumā

7.

02.11.2017

02.11.2017.

1h

16.00-17.00

Melnsils BJIC,Rojas novads

Veselības veicināšanas pasākums-"Nūjošanas grupu nodarbības pieaugušajiem"

Pasākums notiek vienu dienu -  2.  novembra  mēneša datumā

8.

03.11.2017.

03.11.2017.

2h

15.00-17.00

Roja MFC "Strops" , Strauta iela 8-33, Roja, Rojas novads ;

Veselības veicināšanas pasākums-"Veselīgs uzturs bērniem"

Pasākums notiek vienu dienu - 03. novembra mēneša datumā

9.

03.11.2017.

03.11.2017.

2h

17.30-19.30

Rojupes BJIC "Varavīksne", Rude, Rojas novads, ;

Veselības veicināšanas pasākums-"Veselīgs uzturs bērniem"

Pasākums notiek vienu dienu - 03. novembra mēneša datumā

10.

07.11.2017.

14.11.2017.

21.11.2017.

28.11.2017.

28.11.2017.

1h

1h

1h

1h

13.00-14.00

Roja MFC "Strops" , Strauta iela 8-33, Roja, Rojas novads ;

Veselības veicināšanas pasākums-"Deju-kustības terapija"

Pasākums notiek četras dienas - 07.,14., 21., 28.novembra   mēneša datumos

11.

16.11.2017.

16.11.2017.

3h

17:30-20:30

Roja MFC "Strops" , Strauta iela 8-33, Roja, Rojas novads ;

Garīgās veselības aktivitāte, Slimību profilakses informatīvais pasākums bērnu vecākiem "Rūpes par bērna emocionālo un fizisko veselību"

Pasākums notiek vienu dienu - 16. novembra  mēneša datumā