Aktualitātes sociālajā jomāAsistenta pakalpojumi:

Lai atvieglotu cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos ārpus mājokļa un nokļūšanu vietā, kur cilvēks strādā, mācās, saņem pakalpojumu vai veic sabiedriskās aktivitātes, no 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, un bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, pašvaldībā ir tiesības pieteikties asistenta pakalpojuma saņemšanai.

  • Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, Sociālajā dienestā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1) iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu;

2) VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību pieaugušajam vai

3) VDEĀVK izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem bērniem.

  • Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu viena mēneša laikā pieņem pašvaldības sociālais dienests, kas pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, izvērtē asistenta pakalpojuma pieprasītāja atbilstību asistenta pakalpojuma saņemšanai.
  • Asistenta pakalpojumu būs tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir pieredze cilvēku ar invaliditāti aprūpē, vai kurai ir izglītība pedagoģijas, veselības, psiholoģijas vai sociālā darba jomā.
  • Sociālais dienests noteiks sniedzamā asistenta pakalpojuma apjomu - līdz 40 h nedēļā atkarībā no cilvēka sociālajām aktivitātēm (stundas nedēļā) vai tiesības saņemt vienreizējus asistenta pakalpojumus.
  • Pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā apmaksās no valsts budžeta līdzekļiem.
  • Asistenta pakalpojums ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti (galvenokārt cilvēkiem ar I grupas invaliditāti ar pārvietošanās traucējumiem vai garīga rakstura traucējumiem, II grupas invaliditāti ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un bērniem no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti), kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus (piemēram, darbavieta, dienas centrs, poliklīnika, valsts iestādes u.c.)

Sīkāku informāciju par asistenta pakalpojumiem var saņemt Rojas novada Sociālajā dienestā, zvanot pa tālruni: 63269786