Multifunkcionālais centrs „STROPS”

altRojas novada Sociālā dienesta

Multifunkcionālais centrs „STROPS”
Adrese: Strauta iela 8 – 33, Rojas, Rojas novads, LV – 3264

Invalīdu biedrības valdes locekļu tikšanās:
Katru trešdienu   10.00 – 14.00

Apmeklējuma laiks senioriem:
P.,O.,C.,P.           10. 00 – 13.00

Apmeklējuma laiks bērniem un jauniešiem:
P.,O.,T.,C.,P.      14. 00 – 19.00

Kontakti:
Kopienas sociālais darbinieks Lienīte Voronova 
tālr: 29410533
Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja/
Sociālā darbiniece darbā ar veciem cilvēkiem un invalīdiem Baiba Trūbiņa
tālr: 27234288
Sociālā rehabilitētāja Ieva Krūmiņa
tālr:28694414
Rojas invalīdu biedrības priekšsēdētāja Erna Grīnvalde
tālr: 26078711

Multifunkcionālais centrs „Strops” ir Rojas novada Sociālā dienesta struktūrvienība. 2012.gada 10.jūlijā, pateicoties daudziem aktīviem, uzņēmīgiem, radošiem, darboties gribošiem cilvēkiem, Rojas novada Domes atbalstam, Invalīdu biedrības aktivitātēm un veiksmīgai Rojas novada Domes sadarbībai ar Lauku atbalsta dienestu, bija iespējams atvērt Rojā jaunu daudzpusīgu centru, dodot tam zīmīgu nosaukumu - „STROPS”. Un drīz vien pēc centra atklāšanas tajā jau sāka zumēt kā bišu stropā – te nāk kā lieli, tā mazi, kā veci, tā jauni. Centrā mājvieta rasta arī Rojas invalīdu biedrībai.

Realizētie projekti MFC „Stropā”.

Realizētā projekta „Jauniešu centrs Rojā” rezultātā, centra „STROPS” telpas tika labiekārtotas ar jaunām mēbelēm, tika iegādāts gan vasaras un ziemas sporta inventārs, tūrisma lietas, gan datortehnika - video un foto apstrādei, projektors un ekrāns prezentāciju, apmācību un pasākumu organizēšanai, fotoaparāts un filmēšanas kamera, ar ko veiksmīgi darbojas arī centra jaunieši, veidojot gan videostāstus, gan iemūžinot pasākumus.

Apstiprinātā VAS „Hipotēku un zemes bankai” Rojas novada Domes iesniegtā projekta „Rojas novada sociālā dienesta multifunkcionālā centra „STROPS” atpūtas vietas labiekārtošana” rezultātā tika realizēts projekta mērķis - saturīga brīvā laika pavadīšanas un atpūtas iespējas MFC „STROPS” apmeklētājiem, kā arī citiem interesentiem.

2013.gadā tika realizēts projekts „Rojas novada Sociālā dienesta multifunkcionālā centra „STROPS” iekšējās un ārējās vides rekonstrukcija” ar mērķi – izveidot atbilstošu, drošu iekšējo un ārējo vidi MFC „STROPS”, kā rezultātā tiek radīta iespēja Rojas novada sociāli atstumtās risku grupas dalībniekiem apmeklēt radošās darbnīcas, kas uzlabo viņu dzīves kvalitāti – veicina pozitīvas sociālās vides un iedzīvotāju pašiniciatīvas attīstību, uzlabo savstarpējo saskarsmi, iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī izpaust savus talantus.

2015.gadā realizēts projekts „Esi aktīvs, veselīgs un radošs!” ar mērķi ar radošās darbnīcas un neformālās mācīšanās aktivitātēm pilnveidot Rojas multifunkcionālā centra (MFC) „Strops” organizācijas darbu, lai attīstītu un veicinātu bērnu un jauniešu nepieciešamās prasmes un zināšanas, kas pilnveido personības izaugsmi, vispusīgu attīstību, lietderīgu brīvā laika izmantošanu, iesaistot centra piedāvātajās aktivitātēs projekta ietvaros, kas saistītas ar radošo darbnīcu nodarbībām, neformālās mācīšanas aktivitātēm par dažādām tēmām - vidi, uzņēmēju darbību, veselību, sportu, radošumu, pilnveidojot talantus, realizējot savas idejas, izzinot arī savas tautas tradīcijas, centra tradīcijas, veidot sadraudzību un gūstot pieredzi ar citiem jauniešu centriem, organizācijām. Rezultātā tiks izveidotas sešas radošās darbnīcas, pieci izglītojoši pasākumi, četri veselīgā dzīvesveida saliedēšanas aktivitātes un viens pieredzes apmaiņas brauciens uz diviem jauniešu centriem, kur tiks iesaistīti jaunieši un bērni, kas darbosies ilgtermiņā. 
PENSIJAS VECUMA PERSONĀM UN PERSONĀM AR INVALIDITĀTI CENTRĀ TIEK DOTA IESPĒJA APMEKLĒT:

Pirmdienās - Radošo darbnīcu (no plkst.10.00 – 13.00)

 • Tamborēšanas nodarbības
 • Adīšanas nodarbības

 

Otrdienās (no plkst.10.00 – 13.00):

 • Tējas rītus
 • Izglītojošās nodarbības senioriem (kulinārija, semināri utt.)
 • Galda spēles

Trešdienās Rojas invalīdu biedrības biedru tikšanās (no plkst.10.00 – 14.00)

Ceturtdienās - Interešu izglītības nodarbības (no plkst.10.00 – 13.00):

 • Vingrošanas nodarbības
 • Dekupāžas nodarbības
 • Pērļošanas nodarbības
 • Plastiskās masas apstrādi
 • Zīda apgleznošanas nodarbības
 • Mezglošanu, u.c.

Piektdienās – „Mans brīvais laiks” (no plkst.10.00 – 13.00):

 • Stikla apgleznošanu
 • Ziepju gatavošanu
 • Floristikas nodarbības
 • Sveču liešanas nodarbības
 • Dažādas atbalsta grupu nodarbības (sekot līdzi informācijai avīzē „Banga”)

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM CENTRĀ TIEK DOTA IESPĒJA APMEKLĒT:

Pirmdienās - Radošo darbnīcu „Kartona pilsēta”  (no plkst.15.00 – 17.00)

 • Papīra plastika
 • Modelēšana
 • Veidošana
 • Otrreizējo izejvielu izmantošana
 • Pilsētvides izpēte un izspēle

 

Otrdienās  - Informatīvo pēcpusdienu (Brīvprātīgais darbs, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, karjeras plānošana, utt.)  - no plkst.15.00 – 17.00):

Trešdienās Galda spēles, spēles un rotaļas, filmu pēcpusdienu  (no plkst.15.00 – 19.00)

Ceturtdienās – Radošo ideju darbnīcu  (no plkst.15.00 – 17.00), kur varēs apgūt dažādas prasmes:

 • Koka un ādas apstrādi
 • Floristikas darbiņu veidošanu
 • Ziepju pagatavošanu
 • Zinātniskajos eksperimentos
 • Gleznošanā ar vasku

Piektdienās – Kulinārijas nodarbību (no plkst.15.00 – 17.00):

 • Stikla apgleznošanu
 • Ziepju gatavošanu
 • Floristikas nodarbības
 • Sveču liešanas nodarbības