Brīvdabas taka gar Rojas upi

Rojas upe un tās apkārtne ir ainaviski daudzveidīga un pārsteidzoša. Tāpēc Rojas upes mežainajā apvidū ir izveidota dabas taka, kas dabā iezīmēta ar trīs veida maršrutiem, kas apmeklējami visu gadu. No pavasara līdz rudenim ar kājām, velosipēdiem un laivām, bet ziemā ar slēpēm, iespējami tūrisma pārgājieni gar Rojas upi un tai pieguļošajiem mežiem. Brīvdabas takas ietvaros ir izveidotas 3 ceļotāju apmetnes vietas ar soliem, galdiem, labierīcībām, šūpolēm, vingrošanas konstrukcijām, atkritumu urnām, kā arī ugunskura un telšu vietām. Pie apmetnēm Žocenē un Rojā ir izveidotas arī laivu piestātnes.

Brīvdabas taka iedalās trīs apļos un maršruti dabā iezīmēti ar krāsām:

  1. Mazais aplis 2km – dzeltenā krāsā
  2. Vidējais aplis 7km – zilā krāsā
  3. Garākais aplis 15km – sarkanā krāsa

Šie krāsu apzīmējumi/ simboli ir izvietoti visā takas garumā uz virziena norādēm.

Takas sākums: Kāpu ielas galā, tālāk virzoties pa meža ceļu, kas virzās tuvāk Rojas upei.

Pa šiem trim maršrutiem dabā var doties abos virzienos.

Rojas upi daudzviet iekļauj pirmatnīgs mežs, kur mežsaimnieciskas aktivitātes nav notikušas turpat simt gadus. Tie ir bioloģiski veci, ar augiem un dzīvniekiem bagāti meži, kādi Latvijā ir reti sastopami. Upes krastus apdzīvo bebri, ūdri, stirnas, mežacūkas, staltbrieži, aļņi, zivju gārņi, lielās gauras, gaigalas, dažādu sugu dzeņveidīgie putni. Upē mīt tādas zivis, kā asari, nēģi, foreles, līdakas, raudas.

Sīkāka informācija par brīvdabas taku: Rojas Tūrisma informācijas centrā

Adrese: Selgas iela 14E, Roja

Tel.: +371 28630590

E-pasts: tic@roja.lv

Rojas novada tūrisma informācijas centrs:

Roja, Selgas iela 14E.
Mob.: 28630590,
e-pasts: tic@roja.lv