NOZĪMĪGĀKIE PASĀKUMI ROJAS NOVADĀ 2017.GADĀ

NOZĪMĪGĀKIE PASĀKUMI ROJAS NOVADĀ 2017.GADĀ

11. Novembris Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens Gaismas ceļa gājienā aicināts piedalīties ik viens novadnieks ar savu svecīti vai lāpu.Pulcēšanās pie viesn.”Roja”, noslēgums pie Rojas Kultūras centra.

Pēc gājiena atmoda slaika mūziķa Jura Pavītola akustiskais koncerts.

Rojas Kultūras Centrs

Tel.: 29196478

www.roja.lv

17. NOVEMBRIS Latvijas proklamēšanas gadadienas pasākums Valsts svētkiem veltīts koncerts ar Rojas Kultūras centra pašdarbnieku kolektīvu piedalīšanos, novada iedzīvotāju godināšanu. Pēc koncerta svētku balle. Rojas Kultūras Centrs

Tel.: 29196478

www.roja.lv

 

9. DECEMBRIS Ziemassvētku dāvanu tirdziņš

Lielās Rojas egles iedegšanas pasākums

Pl.12.00 laukumā pie Rojas KC norisināsies ikgadējais Ziemassvētku dāvanu tirdziņš.

Lielās svētku Egles iedegšanas pasākums ar skanīgiem un atraktīviem priekšnesumiem un svētku Virsveča dalību

Rojas Kultūras

Centrs

Tel.: 29196478

www.roja.lv

 

Rojas novada tūrisma informācijas centrs:

Roja, Selgas iela 14E.
Mob.: 28630590,
e-pasts: tic@roja.lv