Rojas Tūrisma biedrība

Darbības teritorija: Rojas novads
Dibināšanas gads: 2011.gada februāris
Reģistrācijas nr: 40008172493
Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas nov., LV-3264
Kontakti: 28630590

E-pasts: tic@roja.lv

Rojas tūrisma biedrība dibināta 2011. gada 11. februārī. Biedrībā ir apvienojušies aptuveni 90% Rojas novada tūrisma uzņēmēji. Biedru statuss ir arī Rojas novada domei, Rojas ostas pārvaldei, biedrībai „Rojas golfa klubs”. Uz 2016.g. vasaru biedrībā ir 27 biedri:

 1. Viesnīca „Roja”, SIA „Arčers BB”;
 2. Viesnīca „Rojupe”, SIA „LimeLight Theatre”;
 3. Viesnīca „Mare”, SIA „Būvserviss Roja”;
 4. Viesu nams „Vanaturs”, SIA „Vanaturs”;
 5. Viesu nams „Dana”;
 6. Viesu nams „Zivtiņi”, SIA „Vēris Z”;
 7. Viesu nams „Vīnkalni”;
 8. Viesu nams „Lēveri”, SIA „Vindeks”;
 9. Viesu nams „Re, Paradīze” – IK „Re, Paradīze”;
 10. Viesu nams „Vimbas”, SIA „HOPA”;
 11. Svinību viesu māja „Štīmers”;
 12. Sporta un atpūtas komplekss „Dzintarkrasts”, SIA „Latcoals”;
 13. Brīvdienu māja „Priežkalni”;
 14. Kempings „Melnsils”, SIA „Melnsilkrasts”;
 15. Privātā māja Priežu ielā 13;
 16. Hostelis „Ķipītis”, SIA „Ķipītis Roja”;
 17. Hotel „Rēderi”, SIA „Orthox”;
 18. Privātpersona Alise Krūmiņa, “Spura”;
 19. Biedrība „Rojas Golfa klubs”;
 20. Rojas Ostas pārvalde ;
 21. Lauku pirts Rojā, Krasta ielā 18;
 22. Atpūtas vieta „Raudiņi”, SIA „Monna”;
 23. IK „Dalle”-zvejnieku saimniecība;
 24. SIA „Kaltene zivis” – zivju kulinārijas uzņēmums;
 25. SIA “Strombus”- viesu namiņš “Rojas Rodes”;
 26. SIA “Rudes vētras” – viesu nams “Vētras”;
 27. Rojas novada Dome

tur_1

Biedrība dibināta ar mērķi veicināt aktīvāku sadarbību starp novada tūrisma uzņēmējiem un Rojas novada Domi, kā arī veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi, piesaistot tūrisma attīstībai dažādu ES fondu finanšu līdzekļus.

Biedrības uzdevumi:

 • identificēt, attīstīt, un veidot jaunus tūrisma produktus un infrastruktūru;
 • veikt Rojas novada mārketinga aktivitātes vietējā un starptautiskā tirgū;
 • sekmēt ilgtspējīgas un vidi saudzējošas tūrisma nozares attīstību Rojas novadā;
 • veicināt līdzatbildības uzņemšanos par sabiedrības attīstības demokrātiskajiem procesiem un aktīvu kalpošanu līdzcilvēkiem, īpaši tiem, kuri paši nespēj nodrošināt savu tiesību realizāciju un vajadzību piepildīšanu.

tur_2

Līdzšinējās biedrības aktivitātes.

Biedrībai ir Valde, kas sastāv no 4 valdes locekļiem.Biedru kopsapulces tiek rīkotas vidēji 2-4 reizes gadā. Katrs biedrs reizi gadā veic biedru naudas iemaksu biedrības kontā. Šie līdzekļi tiek izlietoti dažādām biedrības mārketinga aktivitātēm un rīkotajiem pasākumiem.

Līdzšinējās darbības laikā biedrība ir izdevusi informatīvo lapu par tūrisma piedāvājumu un pakalpojumiem Rojas novadā, arī vairākās svešvalodās. Izveidojusi Rojas tūrisma interneta mājas lapu – www.visit.roja.lv.

Rojas tūrisma biedrība 2012, 2013 un 2014.gadā saņēma atbalstu dalībai Tūrisma attīstības valsts aģentūras organizētajā nacionālajā valsts stendā, starptautiskajās tūrisma izstādēs Lietuvā un Igaunijā.

2014.g. pavasarī biedrības biedriem tika organizēts savstarpējais iepazīšanās pasākums ar mērķi labāk iepazīties  savā starpā, kā arī tuvāk iepazīt savu kolēģu darbu.

Saviem biedriem, tūrisma uzņēmējiem, katru pavasari tiek rīkots pieredzes apmaiņas brauciens uz citām Latvijas vietām, lai paraudzītos, kā tur strādā tūrisma uzņēmēji un kā tie sadarbojas ar vietējo pašvaldību, esam pabijuši Pāvilostā, Sabilē, Kandavas pusē.

2015.g.maijā biedrība pirmo reizi organizēja Tūrisma sezonas atklāšanas pasākumu. Pasākuma laikā, dalībnieki, sekojot dažādām norādēm un izpildot uzdevumus, atklāja vairāk kā 20 interesantas vietas Rojā, kā arī ciemojās pie vietējiem tūrisma uzņēmējiem.

No 2014.g. augusta biedrība organizē Rojas upes svētkus, kas guva plašu atsaucību, tāpēc biedrība nolēma šos svētkus organizēt katru gadu, augusta otrajā vai trešajā sestdienā. Pasākumā piesakās dažādas laivotāju komandas un veic atraktīvu nobraucienu ar laivām pa Rojas upi, no Žocenes līdz Rojai, pa ceļam veicot vēl dažus izglītojoši atraktīvus uzdevumus. Šis pasākums pēdējos gados  ir kļuvis iecienīts arī novada viesu vidū.

tur_3

Biedrības realizētie projekti:

Nr.p.k. FONDS Projekta nosaukums Gads Projekta izmaksas EUR Projekta Rezultāti
1. EZF Mazo laivu piestātne Rojā 2012/2013 14 402,41 Uzbūvēta laivu glabātuve ar laivu

piestātni. Iegādāts ūdens

tūrisma inventārs

2. EZF Rojas jahtu ostas Sanitārā mezgla izbūve 2013 42 479,69 Izbūvēts sanitārais mezgls ar dušām, labierīcībām un veļas mazgāšanas telpu, jahtu tūristiem.
3. EZF Suvenīru un mājražotāju tirdzniecības vieta 2014 37 442,99 Izveidota labiekārtota mājražotāju

tirdzniecības vieta ar 5 koka tirdzniecības nojumēm laivas formā

4. EZF Tūrisma aktvitāšu un apskates vietas izveide 2014 33 143,19 Labiekārtotas teritorijas izveide Rojas ciema centrā – bruģēti gājēju celiņi ar

izteiksmīgu apgaismojumu, soliņi, atkritumu urnas, apstādījumi.

5. EZF Labiekārtota autostāvlaukuma izveide Valgalciema jūrmalā 2014 29 356,36 Labiekārtots, publisks

auto stāvlaukums ar plašu koka pastaigu laipu, āra tualeti,

info stendu, ugunskura vietu,

soliņiem un atkritumu urnām.

6. EZF Rojas izstāžu un radošo darbnīcu centrs 2015 31 283,70 Veikta pilnīga telpu rekonstrukcija un labiekārtotas sabiedriskās tualetes.Ierīkots jauns izstāžu un radošo darbnīcu centrs.

 

Rojas novada tūrisma informācijas centrs:

Roja, Selgas iela 14E.
Mob.: 28630590,
e-pasts: tic@roja.lv