JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

Apstiprināts Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns

Šī gada 5.oktobrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.–2020.gadam”. Tas nozīmē, ka pašvaldības var turpināt darbu pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveides, kā arī sākt nepieciešamās infrastruktūras  attīstību Kurzemē.

Lasīt vairāk
13. Saeimas vēlēšanu rezultāti Rojas novadā

Rojas novadā vēlētāji izdarījuši savu izvēli un ir apkopoti vēlēšanu rezultāti. Pavisam mūsu novadā kopīgais balsstiesīgo skaits ir 3175, no tiem nobalsojuši 1888, no kurām derīgas zīmes bija 1880. Mājās pieteikušos balsotāju kopskaits bija 42, un  no tiem visi arī nobalsoja. Pēc Centrālās Vēlēšanu komisijas apkopotajiem datiem Latvijā kopumā nobalsojuši 54,60 procenti balsstiesīgo vēlētāju, Rojas novadā – 59,46 procenti, tātad kopumā varētu teikt, ka Rojas novada vēlētāji 6. oktobrī ir bijuši aktīvi.

Lasīt vairāk
Burāšanas sezonas noslēgums

29.septembrī, sestdien, ar spirgtu un rudenīgu vēju noslēdzām burāšanas aktīvo sezonu. Sacensībās piedalījās visas laivu klases. Neiztikām arī bez pēdējām rudens peldēm. Lai arī laiks bija pavēss, notika visi pieci plānotie starti. “Optimist” klasē labākā bija Estere Jansone, 2. vieta Ralfam Gnevoham, bet 3. vieta Markusam Pēdam. “Laser 4,7” klasē labākais rezultāts Rihardam Bramanim, 2. vieta Miķelim Gitendorfam, 3. vieta Patrikam Upneram. “RS Feva” klasē 1. vieta Ivo Kiršteinam ar Hannu Elizabeti Zanderi. Sacensībās vēl piedalījās Donāts Livčāns, Ilva Kučere, Adriāna Gaile un Jolanta Skujiņa.

Lasīt vairāk
INFORMĀCIJA ROJAS NOVADA DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM

Sociālais dienests aicina daudzbērnu ģimenes pieteikties dalībai ikgadējā, Ziemassvētkiem veltītajā pasākumā. Sakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti stāšanos spēkā, lūdzam pieteikt dalību līdz šā gada 16. novembrim, aizpildot reģistrācijas veidlapu un iesniedzot to Rojas novada Sociālajā dienestā – Celtnieku ielā 6, Rojā, vai ar elektronisko parakstu nosūtot uz e-pasta adresi: socialaisdienests@roja.lv. Veidlapa pieejama interneta vietnē www.roja.lv

Lasīt vairāk
Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas Nepārtraukto kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības (EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos” un 43.02.2. „Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana”.

Lasīt vairāk
Dzejas svētki Rojas bibliotēkā

Septembris jau vairāk nekā 50 gadus ir dzejas mēnesis, jo tieši šajā laikā tiek atzīmēta dzejnieka Raiņa dzimšanas diena un visā Latvijā notiek Dzejas dienu pasākumi, ikgadēji publiski dzejas lasījumi. Rojas novada bibliotēkā dzejas svētki tika svinēti un dzeja dzirkstīja septembra noslēgumā.

Lasīt vairāk
Pēc saulainās, bet darbīgās vasaras

Nu jau pagājusī vasara bija gana saulaina, gana darbīga un ir gandarījuma sajūta, ka tik daudz paveikts, un esam kļuvuši bagātāki ar daudziem infrastruktūras objektiem, kas tālāk nodoti iedzīvotājiem lietošanā.

Lasīt vairāk
Pludmalē uzstādīts apmeklētāju plūsmas skaitītājs

INTERREG V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam, Rojas novadā īstenotajā projektā Nr. LLI-010 „Dabas tūrisms visiem” (UniGreen) pie pagājušajā rudenī atjaunotās pludmales pastaigu laipas ir uzstādīts apmeklētāju plūsmas skaitītājs.

Lasīt vairāk
Rojas Jūras zvejniecības muzejam – 50

22. septembrī Rojas Jūras zvejniecības muzejs savā filiālē – Kaltenes kluba telpās – atzīmēja 50 gadu jubileju. Atjaunotajās kluba telpās bija pulcējušies esošie un bijušie muzeja darbinieki, viņu draugi un atbalstītāji. Par pasākuma muzikālo noformējumu rūpējās Helga, Katrīna, Linda un grupa “Roja” Jāņa Kalniņa vadībā.

Lasīt vairāk