JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

FONDS „1836” AICINA PIEVIENOTIES TŪRISMA CEĻA VEIDOŠANĀ APKĀRT LATVIJAI ROJAS NOVADĀ, CEĻĀ NO KOLKAS LĪDZ KALTENEI

Nedēļas nogalē – 16. un 17. jūnijā –, notiks šī gada astotais fonda „1836” gājiens no Kolkas līdz Kaltenei. Pirmajā dienā gājiens sāksies Kolkas ragā, kur 2016. gadā tika ierakts pirmais fonda 1836 robežstabiņš, pirmajā dienā plānots noiet aptuveni 25km līdz Ģipkai. Ceļš gājējus vedīs gar skaisto un vilinošo jūras krastu, pa ceļam apskatot Baltās kāpas. Dienas noslēgumā pie ugunskura notiks sadziedāšanās. Savukārt svētdien, no rīta apskatīsim Ģipkas baznīcu, ieraksim 1836 robežstabu un dosimies 22 km garā ceļā līdz Kaltenei. Kā jau tradīcija gājiena noslēgumā plkst. 18:36 Rojas Kultūras centrā izskanēs fonda „1836” un draugu koncerts, uz kuru ir mīļi aicināts ikviens!

Lasīt vairāk
Konkurss “Vai tu mīli jūru?”

"Hei, peldam!", "Jūras valdnieki", "Rojas resgaļi", "Burinieki", "Jūras lauvas", ''Asprātīgie matroži", "Burbulīši", "Haizivis", "Jūras vilki", "Ziemeļu mols", "Rojas ezīši čībiņās" – kas gan viņi visi ir? 30. maijā pirms mācību gada noslēguma Rojas pludmalē saules un jūras iepriecināti uz starta pulcējās Rojas vidusskolas 4. – 11. klašu jūras mīlētāju komandas. 

Lasīt vairāk
Pirmās izbraukuma sacensības Usmas ezerā

2. un 3. jūnijā Usmas ezerā notika pirmās Latvijas kausa posma sacensības burāšanā jauniešiem. Roju pārstāvēja septiņi jaunie sporta skolas burātāji. Laiks noturējās brīnišķīgi vasarīgs ar nelielu vēja deficītu. 

Foto: Sacensībām gatavojas Adriāna Gaile

Lasīt vairāk
Pieteikšanās svētku tirdziņam Zvejnieksvētku laikā Rojā, 14.jūlijā

Rojas novada pašvaldība aicina pieteikties visus uzņēmējus un tirgotājus, kas vēlas piedalīties Zvejnieksvētku tirdziņā, Rojā. Šogad Zvejnieksvētki norisināsies 14. jūlijā.

Īpaši tiks gaidīti tirgotāji, kuri var piedāvāt mājražotāju produkciju, zivju produkciju, lauksaimniecības produktus, dažādus pašgatavotus rokdarbus un mākslas izstrādājumus. Aicināti savlaicīgi pieteikties arī vietējie novada uzņēmēji un tirgotāji.

Lasīt vairāk
Mācību sasniegumi skolā

Kārtējais mācību gads aizskrējis straujiem soļiem. Klāt eksāmenu un izlaidumu laiks. 31. maijā oficiāli tika noslēgts 2017./2018. mācību gads. Bet pāris dienu iepriekš Kultūras centrā pulcējās lūgtie skolēni, viņu vecāki un skolotāji, lai saņemtu pateicību par sasniegumiem mācību darbā, olimpiādēs, ZPD un konkursos. Patīkamu gaisotni radīja trīs mūzikas skolotājas no Talsiem: Baiba Veismane-Rezonga (balss), Anda Kostanda (vijole) un Egita Ķīviča (ģitāra). Rojas domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa pateicās visiem par ieguldīto darbu. Naudas balvas no Rojas novada domes saņēma  olimpiāžu dalībnieki Paula Feldmane (9. klase), Kristaps Ričards Freimanis (9. klase) /skolotāja Aigita Sprince/, Eva Kiršteine (9. klase) /skolotāja Inga Puntule/, Dāvids Liepa (6. b klase) /skolotāja Anita Kurmiņa/. ZPD aizstāvētāji valsts mērogā 11. klases skolēni: Kārlis Puntulis /skolotāja Inga Puntule/, Toms Kolosko /skolotāja Sarmīte Engīzere/, Annija Šulce /skolotāja Svetlana Mediņa/ un Agita Aukmane /skolotāja Lāsma Jaunozola/. Pateicība tika izteikta arī visu audzēkņu vecākiem. 

Lasīt vairāk
Projekts ‘’Rojas Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana”

2017. gada septembrī biedrība "Talsu rajona partnerība" izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA ) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātēs 19.2.2." Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" Rīcība ELFLA-4 "Publiskās infrastruktūras uzlabošana un attīstība, kas paredzēja atbalstīt partnerības teritorijas apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras izveidošanu, labiekārtošanu, kultūras materiālā un nemateriālā mantojuma un sakrālā mantojuma saglabāšanu.

Lasīt vairāk
Latvijas simtgadei veltītā romāna atvēršana Rojas dienā

Mūsu novada rakstnieces un dzejnieces Dzintras Žuravskas grāmatu atvēršanas svētki Rojas dienā svinēti jau vairāk nekā 10  gadus. Šoreiz pie lasītājiem dodas Latvijas simtgadei veltītais romāns „Vieta, kur sirds silst”.

Foto: I. Graudiņa. Bibliotēkas darbinieces un izdevniecības pārstāve kopā ar rakstnieci  Dzintru Žuravsku grāmatas atvēršanas svētkos.

Lasīt vairāk
Uzsākas projekts ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ (VideoGuard)

2018.gada 29.maijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kura ir arī Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam Vadošā iestāde un Kurzemes plānošanas reģionu, kā projekta vadošo partneri, tika noslēgts finansēšanas līgums projekta Nr. LLI-258 ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’/,,Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania’’ (VideoGuard) īstenošanai.

Projekta vispārējais mērķis ir  uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību. 

Lasīt vairāk