JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

Informācija par pieteikšanos svētku tirdziņam Zvejnieksvētku laikā Rojā, 13.jūlijā

Rojas novada pašvaldība aicina pieteikties uzņēmējus un tirgotājus, kas vēlas piedalīties Zvejnieksvētku tirdziņā Rojā. Šogad Zvejnieksvētki Rojā norisināsies 13. jūlijā.

Lai pieteiktos dalībai svētku tirdziņā, ir jāaizpilda tirgošanās vietas pieteikuma anketa. Tie tirgotāji, kuri svētkos vēlas tirgot arī alkoholiskos dzērienus, aizpilda arī alkohola tirgošanas pieteikumu un elektroniski iesūta arī pieteikumā norādītos pielikumus. Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: tic@roja.lv

Lasīt vairāk
Rojas novada dome rīko atkārtotu izsoli

Rojas novada dome rīko atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Dravas”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 009 0540, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0540 1,1000 ha platībā un uz tās esošās dzīvojamās mājas, kūts un šķūņa, kas uz Rojas novada pašvaldības vārda reģistrēts Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 841.

Sākumcena -9 600 EUR, solis - 200 EUR, drošības nauda - 960 EUR, reģistrācijas maksa - 30,00 EUR. Drošības nauda un reģistrācijas maksa ieskaitāma Rojas novada domes kontā LV95HABA0551022109166 AS "Swedbank" vai jāiemaksā Rojas novada domes kasē līdz 29.06.2019. plkst. 16.00. Izsoles norises vieta: Rojas novada domes sēžu zālē Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.roja.lv.

Lasīt vairāk
Rojas novada bāriņtiesas paziņojums

Rojas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieka Jāņa Pāvuliņa atvaļinājuma laikā no 25.06.2019. līdz 07.07.2019. visos bāriņtiesas kompetences jautājumos apmeklētājus Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, 5. kabinetā pieņem un izdara apliecinājumus Rojas bāriņtiesas locekle Linda Frīdenberga (tālr.63269173).

Pieņemšanas laiki:

  • otrdienās no plkst.09.00-13.00
  • ceturtdienās no plkst.09.00-13.00

Jautājumos par apliecinājumu veikšanu, lūdzu iepriekš telefoniski vienoties par pieņemšanas laiku.

Lasīt vairāk
Pārgājiens Kolka – Ēvažu stāvkrasts

12. jūnijā Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centri “Strops”, “Varavīksne” un Melnsila BLPJC bērni un jaunieši ar vides gidi Rutu Sīpolu devās izzinošā, piedzīvojumiem bagātā pārgājienā Kolka – Ēvažu stāvkrasts. Šis bija jau ceturtais piedzīvojums pārgājienu ciklā “Iepazīsti vietu, kurā tu dzīvo!”.

Ceļojums sākās ar mašīnām līdz Kolkai. Pirmais pieturas punkts bija Lībiešu saieta nams, kur dalībniekus mīļi sagaidīja vadītāja Ilze Iesalniece – Brukinga. Viņa izrādīja saieta namu un novadīja spēli par lībiešiem. Meklējot atbildes uz jautājumiem, bērni ļoti daudz uzzināja par lībiešu vēsturi, valodu, ciemiem, himnu, karogu.

Lasīt vairāk
Rojas novada svētki aizvadīti godam!

Ja Roja svētkus svin, tad arī vasara vairs nav aiz kalniem! Šogad svētku programma bija sarūpēta ļoti plaša un katrs varēja atrast sev interesējošu un sirdij tīkamu nodarbi!

Svētki aizsākās jau 31.maijā ar divām fotoizstādēm, kas joprojām apskatāmas – Rojas muzejā Egila Mūrnieka foto izstāde “Šādi tādi sīkumiņi” un Rojas kultūras centra mazajā zālē savu foto izstādi “Atspulgs” atklāja Arnis Enzels. Pļaviņā pie kultūras centra savu vietu atraduši Pētera Sidara “Akmeņi”, bet burvīgo vasaras vakaru un svētku ieskaņu noslēdza Aivars Konuts un Aleksandrs Sircovs, kas klausītājus ierāva savas mūzikas skaņās.

Lasīt vairāk
Paldies par skaistajiem svētkiem visiem, kas radīja, vadīja, padarīja daudzkrāsainākus Rojas novada svētkus!

Aizvadot kārtējos krāšņos novada svētkus, izsakām lielu paldies Rojas kultūras centra darbiniekiem un pašdarbības kolektīviem – par daudzveidīgo Rojas dienu pasākumu organizēšanu un dalību, kā arī viesmāksliniekiem, kas svētkus padarīja vēl krāšņākus;  pūtēju orķestrim “Talsi”, kuri svinīgos mirkļus bagātināja ar mūziku; Rojas bibliotēkas darbiniecēm – par svētku programmas kuplināšanu, un Dzintrai Žuravskai – par radīto iespēju atkal atvērt jaunas grāmatas lappuses; Rojas Jūras zvejniecības muzeja darbiniecēm – par izstāžu organizēšanu un iespēju Rojas viesiem iepazīties ar Rojas vēsturi un mūsdienām;  

Lasīt vairāk
Rojas novada dome aicina pieteikt bērnus vasaras nometnei

Rojas novada dome Eiropas Sociālā fonda projekta „Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei!” līguma Nr.9.2.4.2./16/I/044 ietvaros aicina Rojas novada iedzīvotājus pieteikt savus bērnus dienas nometnē „Spirgts un vesels”.

Nometne tiek organizēta Rojas novada bērniem vecumā no 8 gadiem līdz 13 gadiem. Dalība nometnē ir bezmaksas. Nometne notiks Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā „Varavīksne” no 5. augusta līdz 9. augustam, tajā tiks uzņemti 20 dalībnieki. Dalībnieku nokļūšanai līdz nometnes vietai tiks nodrošināts transports.

Lasīt vairāk
INFORMĒJAM!

Tiek komplektēti dalībnieki papildus nometnei bērniem ar kustību un fiziskās attīstības traucējumiem un viņu vecākiem vai pavadoņiem, kura plānota no 26. līdz 31.augustam Atpūtas kompleksā "Albatross" Ķesterciemā, Engures novadā.

Lasīt vairāk
Rojā pacelts pirmais dabas pieejamības sertifikāta “NaaC” karogs

1.jūnijā Rojas pludmalē tika pacelts Latvijā pirmais dabas pieejamības sertifikāta “NaaC” karogs, kas apliecina, ka Rojas pašvaldības pārraudzībā esošā Rojas pludmale pilnībā atbilst dabas pieejamības kritērijiem un to var izmantot visi – sākot ar cilvēkiem ratiņkrēslā un beidzot ar ģimenēm ar maziem bērniem.

Lasīt vairāk