JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

Uz Latvijas simtgades sliekšņa

Esam uz mūsu mīļās Latvijas simtgades svētku sliekšņa. Vēl pavisam nedaudz un laika pulkstenis mūsu valstij uzsāks jaunās simtgades laika atskaiti. Esam šim brīdim gatavojušies, iesaistoties gan dažādās, valstij kopīgās norisēs, gan ar tās atbalstu veikuši aktivitātes paši.

Lasīt vairāk
Lāčplēša dienā Rojā godina par brīvību kritušos

11.novembrī visā Latvijā, tostarp Rojā, plaši un svinīgi tika atzīmēta Lāčplēša diena. Tradicionāli gājienam pie viesnīcas bija sapulcējušies darba kolektīvi, izglītības iestāžu pedagogi un audzēkņi, zemessargi, ģimenes ar bērniem – visi patriotiski noskaņotie ļaudis.

Lasīt vairāk
Te ir tava dzimtene, smilšainais krasts…

31.oktobrī Rojas Jūras zvejniecības muzejā iesākās jauns pasākumu cikls - “Rojenieka stāsti”. Tajā iecerēts kopīgi dalīties atmiņu stāstos par Roju un novadu. Kā, atklājot pasākumu, minēja muzeja vadītāja Inese Indriksone, mūsu pašu stāsti un atmiņas ir ļoti svarīgas, jo ar laiku mēs daudz ko aizmirstam, tāpēc ir svarīgi nākt kopā, sarunāties un dalīties atmiņu stāstos, lai gūtu informāciju, ko atstāt nākamajām paaudzēm.

Lasīt vairāk
Rojas ostā turpina augt kravu apgrozījums

Kravu apgrozījums Rojas ostā šogad, kā jau tika prognozēts pavasarī, turpina stabili pieaugt. Kopējais nosūtīto kravu apjoms no Rojas ostas 2018. gada deviņos mēnešos sastāda 55,97 tūkst. tonnas, salīdzinoši 2017. gadā kopā 41,49 tūkst. tonnas. Tas nozīmē, ka jau šodien ostas kravu apgrozījums, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir pieaudzis par 35 procentiem. Ostā uzkrātais kurināmās koksnes apjoms, kuras eksports sāksies novembrī-decembrī, nodrošinās vēl papildus kravu pieaugumu ostai.

Lasīt vairāk
Latvijas Fotogrāfijas muzejā atklāj kaltenieka Georga Avetisjana izstādi “Dzimtene”

Grāmatu „Dzimtene” („Homeland”), izmantojot savu dzimto un ģeogrāfiski garāko piekrastes ciemu kā metaforu, Georgs veidojis kā daudzslāņainu stāstu par cilvēka dzimto vietu, dzīves ceļa garumu un atmiņām. Tas ir stāsts par zemi, cilvēka saikni ar zemi, atspoguļojot arī informāciju, ko zeme spēj glabāt cauri gadu gadiem, kas atklāj gan pagātni, gan tagadni, gan arī nākotni, un to, kā laiks spēj ietekmēt un mainīt cilvēka sajūtas un izpratni par kādu vietu. Stāsts reizē mudina arī domāt un kritiski novērtēt notiekošo.

Lasīt vairāk
Darba sludinājums

VAS Latvijas Pasts Rojas pasta nodaļa aicina darbā pastnieku automobiļa vadītāju ar savu personīgo auto (uz noteiktu laiku).

Piedāvājam stabilu atalgojumu un sociālās garantijas, amortizācijas maksu un papildus mainīgo algas daļu. Tālrunis informācijai: 27891534

Lasīt vairāk
Skolai atdots mūžs

17.septembris bija pēdējā darba diena Rojas vidusskolas direktora vietniecei saimnieciskajā darbā Lilijai Dāvidsonei. Nepārspīlējot var teikt, ka gandrīz viss darba mūžs – veseli 33 gadi - ir atdoti Rojas vidusskolai.

Lasīt vairāk
Tikšanās ar mākslinieci Daigu Brinkmani

Mēdz teikt: “Nevērtē grāmatu pēc tās vāka!”, bet arī pirmajam iespaidam aizvien ir liela nozīme. Statistiski apkopots, ka 40% lēmuma par grāmatas pirkšanu veidojot tas, kā lasītāju uzrunā grāmatas vāks.

Lasīt vairāk
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai!

Atgādinām, ka līdz 2018.gada 15. novembrim veicams kārtējais un šajā gadā pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā.

Lasīt vairāk