JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

Informācija par būvniecības publisko apspriešanu “Slēgta tipa pašapkalpošanās automazgātuva” Upes ielā 2, Rojā

Saskaņā ar pasūtītāja - SIA “AMBER WAY LTD” projektēšanas uzdevumu, uz zemes gabala Upes ielā 2, Rojā, Rojas novadā, ar kadastra Nr. 8882 008 1192, zemesgabala platība 300 m2, paredzēts izbūvēt slēgta tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavu ar divām telpām auto mazgāšanai. Automazgātuve ir vienstāvīga un projektēta no sendviča paneļa konstrukcijas, ar kopējo ēkas platību 65.54 m2.

Lasīt vairāk

Afiša

Covid-19 ierobežojumi pagarināti līdz 25. janvārim

Valstī noteiktie ar Covid - 19 saistītie ierobežojumi un komandantstunda nedēļas nogalēs būs spēkā līdz 25. janvārim, tā ceturtdien lēma Ministru kabinets.

Komandantstunda būs jāievēro arī no 15. janvāra līdz 17. janvārim un no 22. janvāra līdz 24. janvārim, kad iedzīvotājiem būs aizliegts pārvietoties laikposmā no plkst.22.00 līdz plkst.5.00.

Lasīt vairāk
2021. gada 1. janvārī sāk darboties vienotais nodokļu konts

2021. gada 1. janvārī līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu vietā visus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētos iekšzemes nodokļus var maksāt vienā kontā, turklāt to var izdarīt, aizpildot tikai vienu maksājuma uzdevumu. Tas ievērojami mazina iespēju kļūdas dēļ ieskaitīt nodokļu maksājumu tam neatbilstošā kontā.

Lasīt vairāk
Jauno gadu sagaidot

Neizbēgami tuvojas 2020. gada beigas. Šķiet, ka šogad daudzi no mums nevar vien sagaidīt, kad beigsies šis savā ziņā nežēlīgais gads, un sāksies jauns, cerams, daudz labāks, vieglāks un veiksmīgāks.

Lasīt vairāk
Lasīt vairāk
Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienās gaidāmas izmaiņas gandrīz 600 reģionālo maršrutu

Sakarā ar Ziemassvētku un Jaunā gada svētku brīvdienām laika periodā no 2020. gada 23. decembra līdz 2021. gada 3. janvārim gaidāmas izmaiņas gandrīz 600 reģionālo autobusu maršrutu visā Latvijā. Daļā maršrutu tiks atklāti jauni reisi, bet daļā tie tiks atcelti. Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai portālā 1188.

Lasīt vairāk
Par “PIEJŪRA” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtību

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2020. gada 24. novembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””, 2020.gada 24.novembra iesniegumu Nr.20/1-7/338/1-5 ar pievienotu pamatojumu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtībai un lūgumu, ņemot vērā likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu  regulatoriem” 20.panta otrajā daļā noteiktās Regulatora tiesības, apstiprināt tarifu piemērošanas kārtību Regulatora 2019.gada 8.maija lēmumā Nr.89 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2019, 92.nr.; turpmāk – Lēmums Nr.89) apstiprinātajiem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem.

Lasīt vairāk
INFORMĀCIJA NO ROJAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA

Rojas novada sociālais dienests, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības un šī brīža situāciju Rojas novadā, lūdz sociālā dienesta klientus saziņai ar sociālajiem darbiniekiem izmantot attālinātās kontaktēšanas formas (telefoniski,  e-pastā un citus populāras un klientam pieejamas elektroniskās saziņas vietnes).

ROJAS NOVADA SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ KLIENTU PIEŅEMŠANA TIEK ORGANIZĒTA TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA!

Darbinieku kontaktu informācija: ŠEIT

IESNIEGUMUS var iesniegt izmantojot elektronisko, telefonisko saziņu un pastkastīti, kura novietota pie Rojas novada Sociālā dienesta (sētas pusē) ar norādi Sociālajam dienestam, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, e-pastā: socialaisdienests@roja.lv

* Iesniegumi tiek pieņemti arī brīvā formā

Lasīt vairāk
Pabalsta Covid-19 krīzes situācijā piešķiršana

Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likuma (turpmāk – likums) 35.panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā.

Atbilstoši likuma pārejas noteikumu 37.pantā noteiktajam,  laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ĀS sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ĀS beigām (tātad šobrīd līdz 2021.gada 28.februārim) pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējas situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lasīt vairāk