JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

Aicina iedzīvotājus balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību

Konkursu rīko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kas aicina iedzīvotājus balsot par savu ģimenei draudzīgāko pašvaldību.

Līdz 4. novembrim ikviens iedzīvotājs var nobalsot un izteikt viedokli par, viņaprāt, ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā. Balsošana notiek tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv.

Konkurss norit trīs kārtās un kopējais konkursa balvu fonds pašvaldībām ir 115 000,00 eiro. Piešķirtā naudas balva pašvaldībām būs jāizmanto ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai ģimenēm ar bērniem piemērotas vides veidošanai 2020. gadā.

Lasīt vairāk
Paziņojums par mazdārziņu nomu

Visiem iedzīvotājiem, kuri noslēguši Rojas novada pašvaldībā lauku apvidus mazdārziņu zemes nomas līgumus, tos līdz šā gada beigām ir nepieciešams pārjaunot. Saskaņā ar Rojas novada domes 15. oktobra sēdes lēmumu, jaunie mazdārziņu līgumi tiks noslēgti uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu par iznomāto zemes vienības daļu ne mazāk kā 3 eur par mazdārziņu 0.03 ha platībā un ne mazāk kā 6 eur par mazdārziņu 0.06 ha platībā. Tā kā pašvaldības rīcībā ir vairāki desmiti brīvi mazdārziņi, gaidīsim arī jaunus nomniekus.

Lasīt vairāk
Dziedātājas Ievas Sutugovas viesošanās Rojas MMS

11. oktobrī Rojas Mūzikas un mākslas skolā viesojās dziedātāja un vokālā pedagoģe Ieva Sutugova. Tā kā mūsu skolas direktorei Baibai Beraģei ar mākslinieci izveidojusies draudzība konkursā ,,Rojas ritmi”, tad, kā atzīmēja pati Ieva, ar lielu prieku viņa ieradās Rojā.

Lasīt vairāk
Sludinājums

Kapitāldaļu turētāji (Talsu, Tukuma, Kandavas, Dundagas, Engures, Rojas, Mērsraga, Jaunpils novadu pašvaldības) izsludina konkursu uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” (reģistrācijas Nr. 40003525848, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101) valdes locekļa amatu.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” valdes locekļa amata kandidātam izvirzāmās prasības:

Lasīt vairāk
Anševicu tandēms Rojas bibliotēkā

27. septembra pēcpusdienā, tiekoties ar lieljūras piekrastniekiem Inu Anševicu un Gunāru Anševicu, izskanēja Dzejas dienu mēnesim veltītais pasākums Rojas novada bibliotēkā.

Iepazīstinot ar sevi, Ina Anševica saka: “Es esmu no Saunaga. Mans tēvs ir zvejnieks, un šai ciemā dzīvoju līdz divdesmit piecu gadu vecumam. Nu jau gadus desmit dzīvoju Valdemārpilī un jūtu sevi vairāk kā valdemārpilnieci.” Esot dzirdēti dažādi varianti par radniecību ar Gunāru Anševicu – pēdējais, ka Ina ir viņa vedekla – taču tie neesot patiesi. Tikai uzvārdu sakritība. Anševicas uzvārdā Ina ir neilgi. Pirms tam viņa darbus publicēja kā Ina Filoņenko.

Lasīt vairāk
Skolai atdots mūžs

Katru gadu pirmajā oktobra svētdienā Latvijā tiek atzīmēta Skolotāju diena. Šogad tā iekrita 6. oktobrī. Tie ir svētki gan esošajiem, gan bijušajiem pedagogiem, tādēļ šoreiz devos ciemos pie bijušajiem Rojas vidusskolas skolotājiem Virgīnijas un Egila Mūrniekiem, kuru viss darba mūžs – 40 gadi – pagājuši Rojas vidusskolā.

Lasīt vairāk
Latvijā sākušās medības ar dzinējiem

Klāt oktobris, laiks, kad Latvijā sākas medību sezona ar dzinējiem – viens no aizraujošākajiem un aktīvākajiem medību veidiem, kas vienlaikus prasa maksimālu koncentrēšanos un pedantisku drošības noteikumu ievērošanu.

Lasīt vairāk
Pašvaldības autoceļa atjaunošana

Lauku atbalsta dienests atbalstījis Rojas novada pašvaldības iesniegto projektu par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansēto projektu “Rojas novada pašvaldības autoceļa pārbūve”.  Projekta kopējās izmaksas ir EUR 182 840,79, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 177 720,26, publiskais finansējums ir EUR 159 948,23.

Lasīt vairāk
Seminārs “Maini dzīvi, domā plašāk!”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus un jaunatnes darbā iesaistītos piedalīties bezmaksas informatīvā seminārā “Maini dzīvi, domā plašāk!”, kas norisināsies:

14. oktobrī no plkst. 14:30 līdz plkst. 18:30, Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā “STROPS'” (Strauta iela 8-33, Roja).

Semināra laikā jaunieši un jaunatnes darbā iesaistītās atbalsta personas uzzinās par programmām “Eiropas Solidaritātes korpuss” un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iespējām, kā arī dzirdēs jauniešu stāstus par Eiropas iespēju ieguvumiem un varēs piedalīties brīvrunas meistarklasē.

Lasīt vairāk