JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

Viens no atpazīstamākajiem dzejniekiem Rojā

Jau kopš 1982. gada Rojā tiek pasniegta Pastariņa prēmija latviešu bērnu grāmatu autoriem un grāmatu ilustratoriem. Arī pagājušais gads Rojas novada bibliotēkā ir pagājis zem Pastariņa zīmes. Maijā Rojā tika pasniegta jau 19. Pastariņa prēmija (prēmiju pasniedz ik pa diviem gadiem). Šī gada prēmijas laureāti ir dzejnieks Kārlis Vērdiņš, kura poēmu bērniem “Dilles tante” Rojas bibliotēkas lasītāji atzina par labāko bērnu grāmatu. Otrs prēmijas laureāts ir mākslinieks, karikatūrists un grāmatu ilustrators – Kristaps Auzenbergs, kura grāmatu ilustrācijas bērni novērtējā par visasprātīgākajām un mūsdienīgākajām.

Lasīt vairāk
Informācija par parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem (2020. gads) Rojas novadā

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Lai pieteiktos parakstīties atrašanās vietā līdz 13.februārim jāaizpilda iesniegums, kuru vēlētājs pats vai uzticības persona nogādā pašvaldības vēlēšanu komisijā vai tuvākajā parakstu vākšanas vietā tās darba laikā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietā notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā - 14.februārī. 

Lasīt vairāk
Aicinām piedalīties aptaujā

Biedrība "Talsu rajona partnerība" piedāvā iespēju iesniegt projekta pieteikumus uzņēmējdarbības rīcībās. Lai projektu pieteikumi būtu kvalitatīvāki, biedrība aicina izteikt viedokli par nepieciešamo zināšanu/ konsultāciju/apmācību nepieciešamību konkrētās tēmās ar mērķi organizēt semināru šo zināšanu papildināšanai.

Aptauja pieejama šeit: https://forms.gle/updDkGZiy2BBDV2z7

Lasīt vairāk
Koris “Kalva” – sudraba gaviļnieks

Pagājušā gada nogalē savu 25 gadu jubileju izdziedāja Rojas kultūras centra sieviešu koris “Kalva”. Tā kā gaisā jau virmoja Ziemassvētku tuvums, koristes savus viesus Rojas kultūras centra foajē sagaidīja ar priecīgām Ziemassvētku dziesmām un cienāja ar pašceptām piparkūkām.

Lasīt vairāk
Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Lasīt vairāk
Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”

Lasīt vairāk
Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020

Aicinām uzņēmējus izmantot īpašos noteikumus, reģistrējoties dalībai “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020”

Aicinām uzņēmējus izmantot iespēju un pieteikties Kurzemes reģiona lielākajā uzņēmējdarbības pasākumā un iespēju festivālā “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020”, kas notiks nākamajā gadā 3. un 4. aprīlī Olimpiskajā centrā “Ventspils”, Ventspilī. Līdz 2020. gada 15. janvārim piedāvājam īpašus Agrās pieteikšanās nosacījumus dalībniekiem.

Lasīt vairāk
Īsti saredzam tikai ar sirdi

Pāris dienu pirms gadu mijas labdarības koncertā “Roku rokā” Rojas kultūras centrā pulcējās visi tie novada ļaudis, kā arī pašmāju un viesmākslinieki, kuriem nav svešs mūsu līdzcilvēku liktenis.

Kā savā uzrunā klātesošajiem sacīja Rojas novada sociālā dienesta vadītāja Lāsma Pūce, ir patīkami satikties labdarības pasākumos, tomēr tie vienmēr ir saistīti ar kāda cilvēka grūtībām, vai pat, kā šajā gadījumā, nelaimi.

Lasīt vairāk
Uz laiku slēgta tūrisma taka “Kaltenes kalvas”

Pagājušā gada nogalē AS “Latvijas valsts meži”  sāka plānotos darbus dabas takā “Kaltenes kalvas”. Kā pastāstīja  “Latvijas valsts meži” Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Andris Verners, darbi tiek veikti ar nolūku uzlabot dabas takas drošību un pieejamību. Vispirms tika nozāģēti nokaltušie koki, kas bija kļuvuši bīstami takas apmeklētājiem. Daļa nozāģēto koku jau izvesti, bet daļa drošības apsvērumu dēļ paliks turpat uz vietas. Laika zobs ir skāris arī pastaigu laipu konstrukcijas, tādēļ pēc bīstamo koku likvidācijas sekos laipu atjaunošana. Kā apgalvo Andris Verners, līdz jaunajai tūrisma sezonai dabas taka “Kaltenes kalvas” būs pilnībā atjaunota un sabiedrība tiks informēta par dabas takas gatavību tūristu plūsmai.

Lasīt vairāk