JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

Liedagā pamanīts roņu mazulis. Kā rīkoties?

Ronēni līdz Rīgas jūras līča piekrastei lielākoties nokļūst no Igaunijas. Martā un aprīlī pelēko roņu mazuļi dzimst uz Igaunijas piekrastes salām un tās ieskaujošajiem ledus laukiem, un līdz Latvijas pludmalei nokļūst peldus vai retos gadījumos uz dreifējošiem ledus gabaliem.

Salīdzinot ar pērnajiem gadiem, kad ziema bija samērā silta, šogad prognozējams, ka ronēni drīzāk Rīgas jūras līča piekrasti varētu sasniegt uz ledus gabaliem. Taču nav izslēgts arī pirmais scenārijs.

Lasīt vairāk
Izmaiņas SIA “Rojas DzKU” valdē

No 2018. gada 19. marta SIA “Rojas DzKU” valdes locekļa pienākumus sāk pildīt Jānis Podnieks.

Jānis Podnieks absolvējis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti, papildus izglītība – datorprasmes; kvalifikācijas paaugstināšanas kursi; ieguvis A, B, BE, C kategoriju transportlīdzekļu vadītāja apliecību.

 Jāņa Podnieka profesionālā pieredze saistīta gan ar celtniecības un tehnisko risinājumu jomu, gan loģistikas sistēmu. Tāpat gūta arī vadītāja pieredze, vadot tirdzniecības kompānijas.

Lasīt vairāk
“Kriminālās ekselences fonds”- arī Rojā

10. martā Rojā kinomīļiem bija ekskluzīva iespēja noskatīties jauno latviešu spēlfilmu – kriminālkomēdiju “Kriminālās ekselences fonds”.

Lasīt vairāk
Dalība LIAA Talsu biznesa inkubatorā un inkubācijas atbalsta saņemšanai

Vēl tikai līdz 19. martam ir atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai LIAA Talsu biznesa inkubatorā un inkubācijas atbalsta saņemšanai šī gada otrajā uzņemšanas kārtā, kas norisināsies aprīlī. Pieteikumus var iesniegt komersanti no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadiem, kas ir jaunāki par 3 gadiem, un kas nodarbojas vai plāno nodarboties ar uzņēmējdarbību kādā no inkubatorā atbalstāmām nozarēm (neatbalstāmas ir primārā lauksaimniecība, tirdzniecība, kravu pārvadājumi, u.c.). Inkubācijas atbalsts sevī ietver gan konsultācijas, apmācības, dalību inkubatora kopienā un pieredzes apmaiņā, gan arī finansiālu atbalstu 50% apmērā no dažādām izmaksām, kas nepieciešamas biznesa attīstībai. Šajā uzņemšanas kārtā tiks uzņemti ne vairāk kā 5 dalībnieki. Nākošā uzņemšanas kārta plānota 2018. gada oktobrī. Sasniedzot kapacitāti, jaunu dalībnieku uzņemšana Talsu Biznesa inkubatorā var tikt pārtraukta. Sīkāka informācija: talsi@liaa.gov.lv vai pa tālr. 28659444.

Lasīt vairāk
Kopsapulcē pulcējas invalīdu biedrības ļaudis

7. martā savā gadskārtējā kopsapulcē pulcējās Rojas novada invalīdu biedrības ļaudis. Pasākums sākās ar klusuma brīdi, pieminot mūžībā aizgājušos biedrus. Par paveikto 2017. gadā un nākotnes iecerēm, pastāstīja biedrības priekšsēdētāja Erna Grīnvalde. Invalīdu biedrības mērķi ir joprojām nemainīgi - apvienot Rojas novadā dzīvojošos invalīdus, veicināt viņu integrāciju sabiedrībā, atbalstīt invalīdus fiziskās vai garīgās nespējas gadījumos, kopīgi apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, nodarboties ar labdarību, tā sekmējot dzīves līmeņa paaugstināšanos vientuļiem un maznodrošinātiem ļaudīm.

Lasīt vairāk
ESF projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” apmācību piedāvājumi Rojā

No 12. marta pieaugušām, nodarbinātām personām ir iespējams pieteikties apmācībās dažādās izglītības programmās. Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” aktivitātes tika uzsāktas jau pagājušā gada rudenī, un 12. martā ir izsludināta otrā pieteikšanās kārta pieaugušo apmācībām šī projekta ietvaros, 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs.

Lasīt vairāk
Ziemeļkurzemes reģiona akordeonistu festivālā

Katru gadu Ziemeļkurzemes reģiona mūzikas skolu akordeona klases audzēkņi un pedagogi tiekas festivālā. Šogad, 9. martā, par festivāla norises vietu tika izraudzīta Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola, kas var lepoties ar labiekārtotām, atjaunotām un paplašinātām skolas telpām. Festivālu kuplināja akordeonisti no PIKC Ventspils Mūzikas vidusskolas, Talsu, Kandavas, Valdemārpils, Rojas un Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolām.

Lasīt vairāk
Starptautiskajā akordeona mūzikas izpildītāju konkursā

24. februārī Rojas Mūzikas un mākslas skolas 6.akordeona klases audzēknis Ingus Andris Pērkons (ped. Baiba Beraģe) devās uz Kokneses mūzikas skolu, lai pēc ilgas un mērķtiecīgas sagatavošanās, piedalītos I Starptautiskajā akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkursā. Šāda veida konkurss tika rīkots pirmo reizi, taču jau spēja pulcēt ievērojamu skaitu jauno akordeonistu – kopskaitā 60 solistus un 22 dažāda veida un sastāva ansambļus.

Lasīt vairāk
Sportistu ballē apbalvo labākos, veiksmīgākos, dāsnākos

17. februāra sniegotajā vakarā Rojas KC notika tradicionālā sportistu balle, kurā tika sumināti sportisti par sasniegumiem, sakot paldies arī sporta atbalstītājiem par viņu dāsnumu, treneriem par ieguldīto darbu sportistu trenēšanā un audzināšanā. Netika aizmirsti arī darbinieki, kuri tīra, mazgā, sargā, remontē, lai sportisti varētu trenēties tīrā un sakoptā vidē. Pasākumu vadīja Rojas novada kultūras pasākumu organizatore Dace Broka un mūziķis Jānis Kalniņš, kuriem jau ir pieredze strādāt duetā. Pirms balvu pasniegšanas nelielu koncertu sniedza ģitārspēles studijas “N” dalībnieki un tās vadītājs Normunds Priednieks. Ar skaļiem aplausiem tika uzņemta viņu koncertēšana, jo bieži negadās redzēt vienkopus tik daudz ģitāristu, kuri vēl arī skaisti dzied.

Lasīt vairāk
Mājas lapa pašreiz atrodas testa stadijā. Par pamanītajām kļūdām, lūdzu, ziņot uz e-pastu majas.lapa@roja.lv