JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

Rojas novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties

jaunos vecākus, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši mūsu novadā, bet nav noslēguši laulību, kaut arī ir atzinuši paternitāti kopīgajam/iem bērnam/iem, līdz 2019. gada 7. augustam iesniegt pieteikumu par laulību reģistrāciju un laulību ceremoniju Laulību zālē bez maksas 2019. gada 8. septembrī.

Nepalaidiet garām vienreizēju iespēju!

Lasīt vairāk
“Bangas” vārds tālu skanēja

5. martā Rojas Jūras zvejniecības muzejs atkal pulcināja kopā ļaudis. Šoreiz savās atmiņās ar klātesošajiem dalījās bijušā zvejnieku kolhoza “Banga” kuģu remonta darbnīcas ilggadējais vadītājs Osvalds Bergāns.

Lasīt vairāk
Dzīve kā ķinītī

Kalteniece Elza Zandersone tikko kā nosvinēja 91. dzimšanas dienu. Savās mājās Kaltenes “Krikdiļļās” viņa mani sagaida tik smaidīga, starojoša un ar dzīvi apmierināta, ka pārvaicāju, vai tikai ziņa par viņas gadiem atbilst patiesībai. Uz to viņa man smiedamās atbild: ”Nu tā jau saka”.

Lasīt vairāk
Dina Čuba televīzijas šovā godam pārstāv Rojas novadu

27. februāra televīzijas raidījums La Dolce Vita ar Roberto Meloni bija īpašs, jo tajā piedalījās novada slavenā zupu vārītāja un mūsu piekrastes kulinārā mantojuma zinātāja Dina Čuba.

Lasīt vairāk
Iepazīsti Rojas brunci!

Februārī un martā Rojas muzejā koši dižojas mūspuses strīpainie tautastērpa brunči jeb lindraki (tā tos dēvēja agrāk).

Lasīt vairāk
Rojas ritmus gaidot

Nemanot ir paskrējuši jau pieci gadi, kopš Rojā notiek vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss “Rojas ritmi”. Šo gadu laikā ir piedzīvots tik daudz prieka un gandarījuma, un tāpēc šogad visu šos mazos un lielos prieka gabaliņus mēs esam nolēmuši apvienot vienā skaistā piecu gadu jubilejas koncertā, kas notiks 5. aprīlī, plkst. 18.00 Rojas kultūras centrā.

Koncerts izskanēs kā īpašs sveiciens visiem mūsu uzticamākajiem draugiem, konkursantiem, pedagogiem, visiem konkursa atbalstītājiem un ikvienam novada iedzīvotājam. Koncertā dalību ņems spilgtākie konkursanti visu šo piecu gadu pastāvēšanas laikā.

Lasīt vairāk
Seminārs biedrībām un nodibinājumiem par gada pārskata sagatavošanu

Lai palīdzētu biedrībām un nodibinājumiem sagatavot ikgadējos gada pārskatus un skaidrotu biežāk pieļautās kļūdas, Kurzemes NVO centrs aicina uz informatīvo semināru Talsos "Gada pārskata sagatavošana" 11.martā plkst. 15:00 Kino Auseklis 2. stāvā, Kr. Valdemāra ielā 17a.

Lasīt vairāk
Aicina pieteikties dalībai “Atvērtās mājas kafejnīcas” arī Rojas novada Lībiešu krasta teritorijā

Projekta “UNESCO-tourism” partneri aicina Rojas novada Lībiešu krasta ciemu uzņēmējus un iedzīvotājus no Aizklāņiem līdz Ģipkai pieteikties un padalīties Atvērto mājas kafejnīcu dienās šī gada 1. un 2. jūnijā. Tie būs pirmie šāda veida svētki Latvijā.

Šī aktivitāte tiek organizēta ES projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis - UNESCO tūrisms” ietvaros, ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu. Rojas novada Lībiešu krasta Mājas kafejnīcas ir daļa no kopējās aktivitātes - Mājas kafejnīcu dienas Lībiešu krastā un Dundagas novadā.  Šāda veida aktivitātes jau vairākus gadus notiek dažādās vietās Igaunijā, kad uz vienu vai vairākām dienām saimniecības un citas vietas, kuras nav saistītas ar uzņēmējdarbību un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, pārvēršas par kafejnīcām. Igaunijā šī aktivitāte jau ir kļuvusi par tradīciju un ar laiku dažas no šīm vienas dienas kafejnīcām ir izaugušas par uzņēmumiem, kas uzņem viesus pastāvīgi.

Lasīt vairāk
Draudzības diena PII “Zelta zivtiņa” grupās “Karūsiņas” un “Burbulēni”

 “Reiz mežā lielā sadraudzībā dzīvoja pelīte (Andželika Dubure) un lācenīte (Iveta Rozentāle)”, tā Draudzības diena sākas abu grupu kopējos svētkos. Bērni tika iepazīstināti ar slinkās lācenītes un gādīgās pelītes ciešo un patieso draudzību – pelīte aprūpē lācenīti, bet viņa bezgalīgi mīl savu jauko draudzeni, guļot ziemas miegā.

Lasīt vairāk