JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

Rojas novada domes ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi

2020. gada 31. martā Ministru kabinets veica grozījumus Ministru kabineta 12. marta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, nosakot, ka pašvaldības šajā ārkārtas situācijā valsts budžeta dotāciju par aprīli - 71 centu dienā par katru 1. - 4. klases izglītojamo, brīvpusdienu nodrošināšanai var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas), kā arī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam, ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).

Lasīt vairāk
Jauna informācija par ēdināšanas pabalstiem skolā un pirmsskolas izglītības iestādē

2020. gada 31. martā ir pieņemti grozījumi Ministru Kabineta 12.03.2020. rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” sadaļā, kas attiecas uz valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu.

Rojas novada Sociālā dienesta darbinieki gatavo lēmuma projektu uz Rojas novada domes ārkārtas sēdi. Tas attieksies uz trūcīgajām, maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm, kuras deklarētas Rojas novadā.

Pēc sēdes pašvaldības mājaslapā tiks publicēts pieņemtais lēmums un sniegta detalizēta informācija, kā praktiski lēmums tiks realizēts.

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa

Lasīt vairāk
No 1. aprīļa spēkā stājas jauna valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība

Sākot no 1. aprīļa, Latvijā spēkā stājas Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendēta valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība. Tā paredz, ka Latvijā ārsti, tāpat kā Igaunijā un Lietuvā, un tādās turīgās valstīs kā Vācijā, Somijā, Nīderlandē, Dānijā, Zviedrijā un citās Eiropas valstīs kompensējamo zāļu A saraksta receptēs norādīs zāļu aktīvo vielu, nevis zāļu nosaukumu. Savukārt aptiekās no vienādas iedarbības zālēm pacientam izsniegs tās zāles, kurām ir zemākā maksa. Šādu prasību paredz Ministru kabineta noteikumi par kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksas kārtību1, lai Latvija pārņemtu Eiropas praksi zāļu izrakstīšanā, kā arī novērstu situāciju, ka pacientiem jāiegādājas dārgākās zāles, ik gadu pārmaksājot ap 25 miljoniem eiro, lai arī zemākas cenas zāles ir tikpat kvalitatīvas un drošas un ar tādu pašu ārstniecisko iedarbību.

Lasīt vairāk
Informācija pašvaldībām

Neskatoties uz to, ka robežas šobrīd ir praktiski slēgtas, aizvien ir aktuālas lauksaimniecības tehnikas zādzības, zādzības no lauksaimniecības tehnikām (vadības bloku - GPRS u.c.) un lauksaimniecības ķimikāliju zādzības.

Valsts policija uzsver, ka nozīmīga ir arī pašu saimnieku atbildība un izpratne par to, kā nosargāt savu īpašumu, tāpēc, ņemot vērā zādzību raksturu, Valsts policija aicina lauksaimniekus padomāt par savu kustāmā īpašuma drošību un izvērtēt kādu no aizsardzības līdzekļu izmantošanas iespējām savā saimniecībā, ņemot vērā saimniecības īpatnības un materiālos līdzekļus:

Lasīt vairāk
Informācija Rojas novada iedzīvotājiem

Šajā nemierīgajā laikā vēršos pie Rojas novada ļaudīm ar aicinājumu būt paklausīgiem un ar izpratni attiekties pret tiem ierobežojumiem, ko visā valstī noteikusi valdība. Tā kā ir pasludināts ārkārtas stāvoklis, tad visus noteikumus un rīcības plānus pieņem Ministru kabinets, un, pamatojoties uz tiem, pašvaldības izstrādā savus rīcības plānus. Vēlos informēt par šī brīža aktualitātēm un vēlreiz atgādināt, kur vērsties konkrētas problēmas gadījumos.

Lasīt vairāk
Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā no 23. marta uz laiku atceļ ambulatoro un plānveida pakalpojumu sniegšanu

Epidemioloģiskā situācija valstī ar COVID-19 infekcijas izplatību ietekmē daudzu nozaru darbību un, lai samazinātu risku inficēties medicīnas personālam, pacientiem un citiem iedzīvotājiem, Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī un filiālē Talsos uz laiku tiks ierobežotas ambulatorās pacientu pieņemšanas.

No 2020. gada 23. marta tiek uz laiku atcelti plānveida sekundārie ambulatorie pakalpojumi un plānveida izmeklējumi, izņemot veselības aprūpes pakalpojumus šādos gadījumos:

  • Grūtnieču aprūpe;
  • Rehabilitācijas pakalpojumi personām, kurām pakalpojuma atlikšana rada invaliditātes risku un/vai darbspēju zaudēšanu;
  • Orgānu aizstājterapijas nodrošināšana;
  • Koagulācijas analīzes pacientiem ar antikoagulācijas terapiju
Lasīt vairāk
Rojas novada domes un tās struktūrvienību darbība ārkārtas situācijas laikā

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, no 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim (vai līdz nākamajam rīkojumam) Rojas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot maksimālu piesardzību un bez īpašas vajadzības neapmeklēt Rojas novada pašvaldību un tās iestādes.  IESTĀDES DARBĪBU NEPĀRTRAUC, darbība tiek nodrošināta attālināti.

Iedzīvotājiem lūgums šajā laikā maksājumus veikt internetbankā, bet saņemt pakalpojumus un kārtot lietas attālināti.

Lasīt vairāk
Par darbinieku un darba devēju attiecībām ārkārtējās situācijas laikā

Latvijā līdz 14. aprīlim ir izsludināta ārkārtēja situācija, lai ierobežotu COVID-19 izplatību. Izsludinātā ārkārtas situācija ietekmē vai var ietekmēt arī darbiniekus un darba devējus, tāpēc ir būtiski visiem iesaistītajiem kopīgi sadarbojoties rast iespējami veiksmīgākus dažādu problēmu situāciju risinājumus. 

Normatīvajos aktos ne vienmēr ir ietverts precīzs un skaidrs risinājums katrai situācijai, tomēr, izmantojot tiesību normu iztulkošanas metodes, var rast taisnīgāko un pragmātiskāko risinājumu šajā ārkārtas situācijā. 

Protams, būtiska loma šajā situācijā ir arī darbinieku pārstāvjiem (arodbiedrībām) un darba devēju organizācijām, kuras sociālā dialoga ietvaros var rast konkrētam uzņēmumam vai nozarei atbilstošāko risinājumu, tādējādi iespējami efektīvāk nodrošinot gan darbinieku, gan arī darba devēju interešu aizsardzību.

Lasīt vairāk