JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

LIAA Talsu biznesa inkubators piesaka 2019. gada rudens uzņemšanu inkubācijā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori izziņo 2019. gada rudens uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus pieteikties inkubācijas programmai.

No 2019. gada 30. augusta līdz 20. septembrim tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas programmā piecpadsmit LIAA biznesa inkubatoros visā Latvijā – tajā skaitā arī Talsos. Atbalsta programmai aicināti pieteikties uzņēmumi no Talsu, Dundagas, Rojas vai Mērsraga novada, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem.

Lasīt vairāk
23. augustā “Baltijas ceļam – 30” ietvaros notiks koncertstāsta “Es rakstu tavu vārdu: BRĪVĪBA” PIRMIZRĀDE

Rojas brīvdabas estrādē – vasaras koncertzālē - kā veltījums “Baltijas ceļam – 30” tiek veidots īpašs koncertuzvedums “Es rakstu tavu vārdu: BRĪVĪBA”, kas top sadarbībā ar Latvijas Nacionālo teātri.

Šis notikums pirms trīsdesmit gadiem, bija viena no cilvēku pirmajām protesta izpausmēm pret pastāvošo varu un cīņu par savas valsts neatkarības atgūšanu. Tas bija kā “grūdiens” tālākajām sabiedrības notikumu norisēm, lai Latvija kļūtu brīva valsts. Latviešu kultūras sabiedrības pārstāvji šos protestu izpauda savos darbos – dzejnieki protestēja caur dzejas rindām, mūziķi caur nošu rakstiem un dziesmās, mākslinieki caur otas un krāsu triepieniem, teātra ļaudis, iestudējot izrādes par sabiedrībā aktuālajām tēmām. 

Lasīt vairāk
Izskanējuši gadskārtējie Kaltenes svētki

3. augustā Kaltenē visas dienas garumā valdīja īpaši priecīga noskaņa. Šajos, gadskārtējos Kaltenes svētkos, dažādas aktivitātes sākās jau agri priekšpusdienā un turpinājās visas dienas garumā, kulmināciju sasniedzot vakarā, visiem svētku dalībniekiem pulcējoties ikgadējā saieta vietā pie Kaltenes kluba.

Lasīt vairāk
Rojas apvienotā būvvalde informē

Rojas apvienotās būvvaldes vadītājs Agris Jansons (mob.tālr. 29273310) atvaļinājuma laikā no 12. augusta līdz 3. septembrim apmeklētājus pieņems15.08., 22.08., un 29.08.

Lasīt vairāk
Informē SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” no 2018. gada 29. marta nodrošina nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu  Jūrmalas pilsētā, Tukuma, Talsu, Jaunpils, Engures, Kandavas, Rojas, Mērsraga, Dundagas novadā. Viens no uzņēmuma sakārtošanas soļiem ir arī jauna tarifa apstiprināšana, kas spēkā stājas 1. augustā.

Lasīt vairāk
Rojas novada bāriņtiesas paziņojums!

Rojas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Intas Zaķes atvaļinājuma laikā no 1. augusta līdz 30. augustam, visos bāriņtiesas kompetences jautājumos, apmeklētājus Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, 16.kabinetā pieņem bāriņtiesas locekle Linda Frīdenberga (tālr. 663269173).

Pieņemšanas laiki: no pirmdienas līdz piektdienai no plkst.9.00-13.00.

Informācija par gadījumiem, ja ir pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no vecāku vai citu personu vardarbības, bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos vai bērns palicis bez vecāku aprūpes un gādības, tiek pieņemta jebkurā laikā. Bērni tiek pieņemti un uzklausīti arī ārpus  pieņemšanas laikiem.

Lasīt vairāk
Īstenots projekts “Rojas Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana”

2019. gada jūlijā Rojas Romas katoļu draudze ir īstenojusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalstīto projektu Nr. 18-08-AL35-A019.2202-000002  “Rojas Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana”.

Lasīt vairāk
Projekta ietvaros labiekārto peldvietas Rojā un Kaltenē

Latvijas Pašvaldību savienība kā nacionālas nozīmes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” vadošais partneris, ar Latvijas vides aizsardzības fondu ir noslēgusi līgumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību, kurā Rojas novada dome ir viens no sadarbības partneriem.

Lasīt vairāk
Informācija kultūras pasākumu apmeklētājiem

Lai izveidotu vienotu biļešu iegādes sistēmu pasākumiem, kas notiek Rojas kultūras centrā un Rojas brīvdabas estrādē, no 2019. gada 1. augusta ir noteikta sekojoša kārtība:  biļetes uz kultūras pasākumiem, kurus neorganizē Rojas pašvaldības kultūras darbinieki, iepriekšpārdošanā varēs iegādāties tikai ROJAS  NOVADA  DOMES  KASĒ (Zvejnieku ielā 3, Rojā), no pirmdienas līdz ceturtdienai no pl.8.00 – 17.00 (pārtraukums no pl.13.00 – 14.00),  piektdienās no pl.8.00 – 15.00.

Pasākumu norises vietās ieejas biļetes varēs iegādāties arī pasākuma dienā  2 stundas iepriekš.

Uz daudziem pasākumiem ieejas biļetes iespējams iegādāties interneta vietnē: www.bilesuparadize.lv. Sekojiet līdzi informācijai!

Lasīt vairāk