JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

Rojas ostā turpina augt kravu apgrozījums

Kravu apgrozījums Rojas ostā šogad, kā jau tika prognozēts pavasarī, turpina stabili pieaugt. Kopējais nosūtīto kravu apjoms no Rojas ostas 2018. gada deviņos mēnešos sastāda 55,97 tūkst. tonnas, salīdzinoši 2017. gadā kopā 41,49 tūkst. tonnas. Tas nozīmē, ka jau šodien ostas kravu apgrozījums, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir pieaudzis par 35 procentiem. Ostā uzkrātais kurināmās koksnes apjoms, kuras eksports sāksies novembrī-decembrī, nodrošinās vēl papildus kravu pieaugumu ostai.

Lasīt vairāk
Latvijas Fotogrāfijas muzejā atklāj kaltenieka Georga Avetisjana izstādi “Dzimtene”

Grāmatu „Dzimtene” („Homeland”), izmantojot savu dzimto un ģeogrāfiski garāko piekrastes ciemu kā metaforu, Georgs veidojis kā daudzslāņainu stāstu par cilvēka dzimto vietu, dzīves ceļa garumu un atmiņām. Tas ir stāsts par zemi, cilvēka saikni ar zemi, atspoguļojot arī informāciju, ko zeme spēj glabāt cauri gadu gadiem, kas atklāj gan pagātni, gan tagadni, gan arī nākotni, un to, kā laiks spēj ietekmēt un mainīt cilvēka sajūtas un izpratni par kādu vietu. Stāsts reizē mudina arī domāt un kritiski novērtēt notiekošo.

Lasīt vairāk
Darba sludinājums

VAS Latvijas Pasts Rojas pasta nodaļa aicina darbā pastnieku automobiļa vadītāju ar savu personīgo auto (uz noteiktu laiku).

Piedāvājam stabilu atalgojumu un sociālās garantijas, amortizācijas maksu un papildus mainīgo algas daļu. Tālrunis informācijai: 27891534

Lasīt vairāk
Skolai atdots mūžs

17.septembris bija pēdējā darba diena Rojas vidusskolas direktora vietniecei saimnieciskajā darbā Lilijai Dāvidsonei. Nepārspīlējot var teikt, ka gandrīz viss darba mūžs – veseli 33 gadi - ir atdoti Rojas vidusskolai.

Lasīt vairāk
Tikšanās ar mākslinieci Daigu Brinkmani

Mēdz teikt: “Nevērtē grāmatu pēc tās vāka!”, bet arī pirmajam iespaidam aizvien ir liela nozīme. Statistiski apkopots, ka 40% lēmuma par grāmatas pirkšanu veidojot tas, kā lasītāju uzrunā grāmatas vāks.

Lasīt vairāk
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai!

Atgādinām, ka līdz 2018.gada 15. novembrim veicams kārtējais un šajā gadā pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā.

Lasīt vairāk
Biedrība “Talsu rajona partnerība” aicina uz semināru projektu iesniedzējiem

Biedrība “Talsu rajona partnerība” aicina uz semināru projektu iesniedzējiem "Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma piesaistes iespējas". Seminārs notiks 2018.gada 14. novembrī plkst. 11.00 Rojas novada Domes ēkā, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads.

Lasīt vairāk
Topošās Rojas estrādes pamatos iemūrē kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

17. oktobris Rojas novada vēsturē ieies kā diena, kurā topošās Rojas estrādes pamatos svinīgi tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Lasīt vairāk
Sacenšas vieglatlēti

Mazliet vējainā, 5. oktobra dienā Rojas stadionā pulcējās U-14 un U-16 vecuma grupas vieglatlēti. Sportisti ieradās no tālās Olaines, Madonas, Tukuma, Ventspils, Saldus un tepat no Talsiem. Pavisam 75 sportisti! No mūsu sporta skolas sacensībās piedalījās desmit audzēkņi. Egija Akmeņlauka izcīnīja 1. vietu lodes grūšanā, bet Samanta Skujiņa 3. vietu 800m skrējienā.       

Lasīt vairāk